De Wereld in 2050

De FBW huisvest een hele reeks excellente jonge onderzoekers die elk in hun eigen veld de komende jaren zullen bijdragen aan een duurzamere wereld. We hebben deze onderzoekers gevraagd om na te denken over hoe de wereld eruit zal zien in 2050 wanneer ze kunnen terugblikken op hun carrière. Het resultaat is een fascinerende verzameling van toekomstvisies, geënt op het onderzoek waar ze vandaag hard aan timmeren.

Elke maand publiceren we hier nieuwe visies, dus bezoek deze pagina geregeld!

Wiskunde voor een wereld in verandering - Jan M. Baetens

Tegen 2050 zijn we in staat om het leven zoals het is, te simuleren met wiskundige modellen. Sinds de ontwikkeling van de moderne wetenschap, had men bij het uitvoeren van experimenten slechts twee mogelijke modi operandi: processen werden in situ geobserveerd of ze werden nagebootst in een gecontroleerde omgeving (in vitro). Echter, de ruime beschikbaarheid van steeds krachtigere computers heeft een ware omwenteling ingeluid. Lees hier verder.

Gezondheidszorg voor gewassen - Tina Kyndt

In 2050 is menselijke voeding vooral gebaseerd op plantaardige producten. Donderdag Veggiedag werd vervangen door zondag Vleesdag, waarbij vleeswaren aangezien worden als een ‘guilty pleasure’. Productie van gewassen werd stelselmatig geoptimaliseerd om de toegenomen wereldbevolking te kunnen blijven voeden. Lees hier verder.

Van zwarte schaap tot centrale speler in een circulair en duurzaam voedingssysteem - Veerle Fievez

De veehouderij, in 2020 nog ‘kop van jut’ in het debat rond de klimaatverandering, eutrofiëring en verzuring van natuurgebieden, speelt in 2050 (opnieuw) een centrale rol in een evenwichtige en duurzame voedselvoorziening binnen een circulaire voedingseconomie. De sector heeft in 2050 een nieuwe maatschappelijke ‘license to produce’ verworven. Lees hier verder.

Welke planeet kiest u? - Hans Verbeeck

‘Planeet B’

Begin 2050 overschrijdt de CO2-concentratie in de atmosfeer 550 ppm (parts per million). Gelukkig is er sinds kort een kentering te zien in de stijging van broeikasgasconcentraties: ze is het gevolg van de drastische mitigatiemaatregelen die in de jaren 2040 eindelijk zijn genomen en door de inkrimping van de wereldeconomie de voorbije 20 jaar. Lees hier verder.

Van alle (landbouw)markten thuis - Marijke D'Haese

We schrijven een welbepaalde niet nader gespecifieerde supermarkt, herfst 2050. We staan bij de uitstalling van het fruit waar we de sappigste ananas zoeken tussen een stapel allemaal quasi perfect gelijke ananassen, of misschien zijn we ondertussen gewoon aan niet voorgesorteerd fruit. Voor een keer hebben we ons zelf naar de winkel verplaatst in de plaats van alles door de shop-as-you-fly-drone thuis te laten leveren. Lees hier verder.

Op verkenning in de chemische ruimte - Matthias D'hooghe

Met de eerste mens op Mars heeft de ruimtevaart de voorbije decennia een grote sprong voorwaarts gemaakt. Net als astronauten dromen ook chemici van verre reizen en avontuurlijke ontdekkingstochten doorheen de ruimte, de ‘chemische ruimte’ weliswaar… Lees hier verder. 

Eigen water in huis - Korneel Rabaey

In 2050 zijn zowat alle alleenstaande woningen en gebouwen water onafhankelijk. Dit betekent dat ze hun regenwater opvangen om er drinkwater uit te produceren. Het water wordt gebruikt voor consumptie en in de keuken, of samen met gezuiverd grijswater (dat komt van de keuken en de douche) gebruikt als water voor toiletten en voor alle andere functies in huis. Lees hier verder.

Vitamine Zee - Jana Asselman

Reeds vanaf het begin van de mensheid leven we samen met de zee, en was het vaak onze belangrijkste voedselbron. Vandaag is het onze belangrijkste bron van biomoleculen. Dankzij onze inzet van de voorbije decennia om de vervuiling in onze zeeën en oceanen aan te pakken en dankzij efficiënte klimaat-maatregelen, bevatten onze zeeën en oceanen vandaag miljoenen verschillende diersoorten, planten en bacteriën. Lees hier verder.