Commissie PR en alumni

Deze commissie stelt zich als voornaamste doel een goede relatie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent met de diverse doelgroepen op te bouwen en te onderhouden.

Belangrijke doelgroepen voor onze faculteit zijn de toekomstige en huidige studenten en hun omgeving, medewerkers, alumni en heel wat externe partners zoals overheid en industrie.

De interne communicatie en PR-activiteiten beogen de creatie van een sterke betrokkenheid van de medewerkers en studenten bij de werking en realisaties van de faculteit.

De externe communicatie en PR-activiteiten hebben als doel het opbouwen en ondersteunen van een internationale, positieve uitstraling van het onderwijs en het onderzoek van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen naar de diverse externe partners.

Samenstelling

Voorzitter

 • Joost Dessein

Secretaris

 • Sylvie Peeters

Vertegenwoordigers vakgroepen

 • BW20- Hans Verbeeck
 • BW21 -  Pieter Spanoghe (vervanger Eline D’Haene)
 • BW22 - Jean Dhont
 • BW23 - Frank Devlieghere (vervanger Katleen Anthierens)
 • BW24 - Erik Meers (vervanger Ans Van Nieuwenhuyse)
 • BW25 - Yves Briers (vervanger Jessica De Clippeleer)
 • BW26 - Jan Baetens
 • BW27 - Christine Yung Hung

Facultair coördinator alumni

 • Karel De Schamphelaere

AAP

 • Maarten De Mol (vervanger Jorien Favere)

ATP

 • Hilde Dewulf (BW63)

Studenten

 • Febe Cornelis (vervanger Marie Huylenbrouck)

Decanale diensten

 • Hilde Willekens (BW59)
 • Isabelle Vantornhout (BW58)
 • Wim Hoste (vervanger: Leen De Wispelaere) (BW60)
 • NN (almunimedewerker)

Campus Schoonmeersen

 • Bieke Lybeer (Campus Schoonmeersen)

Campus Kortrijk

 • Diederik Rousseau

Agenda

De commissie komt een viertal keer per jaar samen. De agenda wordt aan de commissieleden via mail verzonden.