Commissie PR en alumni

Deze commissie stelt zich als voornaamste doel een goede relatie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent met de diverse doelgroepen op te bouwen en te onderhouden.

Belangrijke doelgroepen voor onze faculteit zijn de toekomstige en huidige studenten en hun omgeving, medewerkers, alumni en heel wat externe partners zoals overheid en industrie.

De interne communicatie en PR-activiteiten beogen de creatie van een sterke betrokkenheid van de medewerkers en studenten bij de werking en realisaties van de faculteit.

De externe communicatie en PR-activiteiten hebben als doel het opbouwen en ondersteunen van een internationale, positieve uitstraling van het onderwijs en het onderzoek van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen naar de diverse externe partners.

Samenstelling

Voorzitter

 • Jan Pieters

Secretaris

 • Sylvie Peeters

Vertegenwoordigers vakgroepen

 • BW20- Diego Miralles (vervanger: Pieter De Frenne)
 • BW21 -  Kris Audenaert (vervanger: Pieter Spanoghe)
 • BW22 - Sharon Janssen
 • BW23 - Katleen Anthierens 
 • BW24 - Erik Meers (vervanger: Christophe Walgraeve)
 • BW25 - Yves Briers (vervanger: Korneel Rabaey)
 • BW26 - Jan Baetens
 • BW27 - Joost Dessein (vervanger: Hans De Steur)

Facultair coördinator alumni

 • Frank Devlieghere

AAP

 • Marjolein Vanoppen (vervanger: Jorien Favere)

ATP

 • Hilde Dewulf (BW63)

Studenten

 • Marie Huylenbroeck  (vervanger: Febe Cornelis)

Decanale diensten

 • Katrien Van Impe (BW62)
 • Hilde Willekens (BW59)
 • Hilde Robberecht (Campus Kortrijk)
 • Bieke Lybeer (Campus Schoonmeersen)
 • Isabelle Vantornhout (BW58)
 • Wim Hoste (vervanger: Leen De Wispelaere) (BW60)

Agenda

De commissie komt een viertal keer per jaar samen. De agenda wordt aan de commissieleden via mail verzonden.