Commissie Externe relaties

Missie

Deze commissie stelt zich als voornaamste doel een goede relatie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent met de diverse doelgroepen op te bouwen en te onderhouden.

Belangrijke doelgroepen voor onze faculteit zijn de toekomstige en huidige studenten en hun omgeving, medewerkers, alumni en heel wat externe partners zoals overheid en industrie.

De interne communicatie en PR-activiteiten beogen de creatie van een sterke betrokkenheid van de medewerkers en studenten bij de werking en realisaties van de faculteit.

De externe communicatie en PR-activiteiten hebben als doel het opbouwen en ondersteunen van een internationale, positieve uitstraling van het onderwijs en het onderzoek van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen naar de diverse externe partners.

De commissie komt een viertal keer per jaar samen. 

Subcommissies

Samenstelling

Voorzitter

 • Andreja Rajkovic 

Secretaris

 • Maarten De Coninck

Vertegenwoordigers vakgroepen

 • BW20- Hans Verbeeck
 • BW21 -  Eline D'Haene
 • BW22 - Thomas Van Hecke
 • BW23 - Frank Devlieghere
 • BW24 - Erik Meers
 • BW25 - Yves Briers
 • BW26 - Jan Baetens
 • BW27 - Christine Yung Hung

Facultair coördinator alumni

 • Karel De Schamphelaere

AAP

 • Maarten De Mol 

ATP

 • Bieke Lybeer (vervanger Christophe Noppe)

Studenten

 • Jef Van Hove

Decanale diensten

 • Hilde Willekens (BW59)
 • Isabelle Vantornhout (BW58)
 • Wim Hoste (vervanger Leen De Wispelaere) (BW60)
 • NN (almunimedewerker)

Campus Schoonmeersen

 • Bieke Lybeer (Campus Schoonmeersen)

Campus Kortrijk

 • Diederik Rousseau