Subcommissie PR

Deze subcommissie PR komt ad hoc samen en heeft als voornaamste doel een goede relatie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent met de diverse doelgroepen op te bouwen en te onderhouden.

De subcommissie PR rapporteert aan de Commissie Externe relaties.

Samenstelling

Voorzitter

  • Marjolein Vanoppen

Secretaris

  • Maarten De Coninck

Vertegenwoordigers vakgroepen

  • BW24 - Ans Van Nieuwenhuyse
  • BW26 - Jan Baetens

AAP

  • Jeltien Rombaut

ATP

  • Hilde Dewulf

Studenten

  • Jef Van Hove