Agenda en CWO-jaarschema

Datum vergadering

Deadline indienen dossiers

Woensdag 29 november 2017 Maandag 20 november 2017
Zondag 31 december 2017 (elektronisch) Zaterdag 30 december 2017
Woensdag 10 januari 2018 Maandag 1 januari 2018
Woensdag 7 maart 2018 Maandag 26 februari 2018
Vrijdag 6 april 2018 (elektronisch) Maandag 5 februari 2018
Woensdag 25 april 2018 Maandag 16 april 2018
Woensdag 13 juni 2018 Maandag 4 juni 2018
Woensdag 29 augustus 2018 Maandag 20 augustus 2018
Woensdag 3 oktober 2018 Maandag 24 september 2018
Woensdag 28 november 2018 (elektronisch) Maandag 19 november 2018

 

Plaats en tijd: Kleine Academieraadzaal (A1.095) om 14.00

Indienschema

De verschillende aanvraagcategorieën worden op bepaalde CWO-vergaderingen behandeld.

Per vergadering is er een budgetbeperking. Dit houdt in dat het aantal positieve adviezen beperkt wordt tot een door de commissie bepaald maximum bedrag. Alle hierdoor niet-behandelde aanvragen worden doorgeschoven naar de volgende vergadering waarop deze categorie wordt behandeld.

 

Januari 2018Maart 2018April 2018Juni 2018Augustus 2018Oktober 2018November 2018 (elektronisch)
lange studieverblijven - - JA - - JA JA
verblijf buitenlandse onderzoekers - - - - JA - JA
sabbaticals - - JA - - - JA
page charges - - - - - JA
congresgelden - JA - JA - JA JA
masterproefreisbeurzen - - - JA JA - JA
starterskredieten ZAP en DA JA JA JA JA JA JA
mobiliteit ATP - - - - JA -

 

De regeling voor de resterende aanvraagcategorieën kan u terugvinden op de pagina met de reglementering voor de desbetreffende categorie.