Agenda en CWO-jaarschema

Datum vergadering

Deadline indienen dossiers

Woensdag 10 oktober 2018 Maandag 1 oktober 2018
Woensdag 28 november 2018 Maandag 19 november 2108
Woensdag 9 januari 2019 Maandag 1 januari 2019
Woensdag 6 maart 2019 Maandag 26 februari 2019
Woensdag 8 mei 2019 Maandag 29 april 2019
Woensdag 12 juni 2019 Maandag 4 juni 2019
Woensdag 4 september 2019 Maandag 26 augustus 2019

 

Plaats en tijd: Kleine Academieraadzaal (A1.1) om 14.00

Indienschema

De verschillende aanvraagcategorieën worden op bepaalde CWO-vergaderingen behandeld.

Per vergadering is er een budgetbeperking. Dit houdt in dat het aantal positieve adviezen beperkt wordt tot een door de commissie bepaald maximum bedrag. Alle hierdoor niet-behandelde aanvragen worden doorgeschoven naar de volgende vergadering waarop deze categorie wordt behandeld.

 

Januari 2019Maart 2019

Mei 2019

Juni 2019September 2019November 2019December 2019
lange studieverblijven - - JA - - JA JA
verblijf buitenlandse onderzoekers - - - - JA - JA
sabbaticals JA JA - - - - JA
page charges - - - - - JA -
congresgelden - JA - JA - JA JA
masterproefreisbeurzen - - - JA JA - JA
starterskredieten ZAP en DA JA JA JA JA JA JA -
mobiliteit ATP - - - - JA - -
extra initiatieven - - JA - - JA JA

 

De regeling voor de resterende aanvraagcategorieën kan u terugvinden op de pagina met de reglementering voor de desbetreffende categorie.