Commissie Wetenschappelijk Onderzoek (CWO)

Doelstellingen

  • de geschikte voorwaarden scheppen om onderzoeksinitiatieven te laten ontluiken
  • jonge onderzoekers begeleiden bij het aanvragen van onderzoeksprojecten
  • signalen geven aan de financierende instanties (o.a. UGent) over de wijze waarop preferentieel investeringen voor onderzoek dienen te gebeuren
  • het verwerven van onderzoeksfondsen bevorderen door het stimuleren van aanvragen IWT/FWO/EU
  • starterskredieten toekennen aan jonge academici
  • mobiliteit bevorderen
  • informatie verstrekken over lopende projecten aan de faculteit (zie ook IWETO databank)
  • extra waardevolle informatie leveren die niet in de Berichten over Onderzoek opgenomen is

Links