Facultaire bibliotheekcommissie

View this page in English.

De facultaire subcommissie Bibliotheek heeft als doel de facultaire bibliotheek uit te bouwen en te voorzien in een voor de faculteit relevante collectie wetenschappelijke literatuur en in een efficiënte toegang tot elektronische bronnen. De commissie rapporteert aan de Commissie Wetenschappelijk Onderzoek. 

De facultaire bibliotheekraad vertegenwoordigt de faculteit bij de interfacultaire bibliotheekcommissie.

Samenstelling

Voorzitter

 • Wim Verbeke

Secretaris

 • Goedele Hollebosch

Vertegenwoordigers vakgroepen

 • BW20 - Abdul Mouazen
 • BW21 - Steven Maenhout (vervanger: Patrick De Clercq)
 • BW22 - /
 • BW23 - Carl Lachat
 • BW24 - Sven Mangelinckx
 • BW25 - Kathy Messens
 • BW26 - /
 • BW27 - Wim Verbeke

AAP

 • Veerle Derycke

ATP

 • Arne Smet

Studenten

 • Camille Masselis (vervanger Maaike Niels)

  Agenda

  De Commissie Bibliotheek vergadert minstens éénmaal per trimester.