Vakfeedbackcommissie

Taak

De vakfeedbackcommissie is een subcommissie van de Commisie Kwaliteiszorg Onderwijs (CKO) en heeft tot taak de vakfeedbackresultaten van studenten te bespreken en te beoordelen. Ze vergaderen 2 keer per jaar, in december (bespreking resultaten tweede semestervakken en jaarvakken vorig academiejaar) en in mei (bespreking resultaten eerste semestervakken lopend academiejaar).

Samenstelling 2023-2024

ZAP

 • Mieke Uyttendaele (onderwijsdirecteur, voorzitter)
 • Marjan De Mey 
 • Kristof Demeestere 
 • Leen De Gelder 
 • Diederik Rousseau 
 • Koen Dewettinck
 • Wim Cornelis 

AAP/OAP

 • Campus Coupure: Pieter Nachtergaele
 • Campus Kortrijk: Christophe Wille
 • Campus Schoonmeersen: Els Debonne

Studenten

 • Campus Coupure: Wannes Dewulf
 • Campus Kortrijk: N.N.
 • Campus Schoonmeersen: Jaron Verstraete

FDO-beleidsmedewerker

 • Chantal Hongenaert (secretaris)

Links

Contact

Chantal Hongenaert