Oprichting en lancering Bayer Leerstoel Forward Farming

Om tot nieuwe wetenschappelijke inzichten te komen die de duurzame ontwikkeling van de landbouw kunnen stimuleren, hebben de Universiteit Gent en Bayer hun krachten gebundeld in het kader van de leerstoel 'Bayer ForwardFarming'.

Deze bijzondere leerstoel wil de theoretische kennis en de praktische toepassing dichter bij mekaar brengen om de landbouw weerbaarder te maken voor de uitdagingen van vandaag en morgen. Daarnaast zal de leerstoel ook bijdragen tot de kennisdeling met en tussen alle belangengroepen in de landbouw.

Onze landbouw staat immers voor tal van uitdagingen. De vraag neemt toe door een stijgend bevolkingsaantal, terwijl de beschikbare landbouwgrond en natuurlijke grondstoffen alsmaar beperkter worden. Bovendien evolueren de verwachtingen en eisen vanuit maatschappelijk en milieu oogpunt. Om de landbouw van een duurzame toekomst te verzekeren, moeten we evolueren naar een geïntegreerd landbouwmodel dat economisch stabiel, milieuvriendelijk en maatschappelijk verantwoord is. Hiervoor is innovatie onmisbaar en onderzoek essentieel.

Lees het verslag.

Meer info over het Forward Farming platform