Bayer en UGent lanceren leerstoel 'ForwardFarming'

(11-03-2016) Agrochemiebedrijf Bayer en de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent richten samen de Leerstoel 'Bayer ForwardFarming' op.

Meer info:  info.crelanleerstoel@ugent.be

Agrochemiebedrijf Bayer en de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de UGent richten samen de Leerstoel 'Bayer ForwardFarming' op. Met dat initiatief willen ze wetenschappelijke inzichten aan praktijkkennis koppelen om de Belgische landbouw te verduurzamen en te wapenen tegen de uitdagingen van de toekomst. Concreet zal een team van UGent op de Bayer Forward Farm Hof ten Bosch in Huldenberg proeven uitvoeren rond precisielandbouw en biodiversiteit. Bayer financiert de leerstoel en stelt potentiële onderzoeksonderwerpen voor, maar de uitwerking van die onderwerpen tot een onderzoeksvraag, de uitvoering van het onderzoek en de resultaten blijven in handen van UGent. De samenwerkingsovereenkomst geldt voor twee jaar, maar beide partijen hebben de intentie de samenwerking ook daarna voort te zetten.

Bayer investeert al langer in onderzoek en kennisdeling rond duurzame landbouw. Zo ging het bedrijf vijf jaar geleden in zee met twee landbouwers uit Huldenberg, Josse en Jan Peeters, om op hun bedrijf Hof ten Bosch innovaties te testen en te demonstreren. Technologische innovaties die volgens Bayer een antwoord kunnen bieden op de uitdagingen waar de landbouw in Vlaanderen mee wordt geconfronteerd. Zo werden er proeven uitgevoerd met erosiedrempels in de aardappelteelt (het bedrijf is gelegen in erosiegevoelig gebied), met een reservoir van aarde, stro en compost om spuitresten te verwerken en met een GPS-systeem op een tractor om preciezer te planten, bemesten en spuiten. 

Landbouw en maatschappij helpen

Met de oprichting van de leerstoel wil Bayer daar nu nog een stapje verder in gaan. "We geloven sterk in technologie om de productiviteit van onze landbouw op een duurzame manier te verhogen. Meer kennis en data, verzameld via hoogtechnologische tools zoals drones, satellieten en sensoren kunnen de landbouwer helpen om sneller en beter beslissingen te nemen, en de bestaande hulpmiddelen gerichter in te zetten. Dit in het belang van zowel het bedrijf als het milieu en de hele maatschappij", stelt Carsten Dauster, hoofd Crop Science bij Bayer in de Benelux.

Met de leerstoel wil Bayer "de economische, ecologische en maatschappelijke waarde van de gewasproductie verhogen", met oplossingen die verder reiken dan het eigen productenassortiment, zoals smart farming en modellen om bijvoorbeeld de ziektedruk op het veld te voorspellen. Waarom het bedrijf dit doet? "Omdat wij uiteindelijk alleen maar baat hebben bij een landbouw die het goed doet. Wij willen de landbouw en de maatschappij voorthelpen, met een businessmodel waar we zelf ook beter van worden. We zijn niet van plan software of hardware aan te bieden, maar we kunnen bijvoorbeeld wel de planttechnische kennis aanleveren om die software te voeden", licht Marc Sneyders, hoofd Sustainable Operations van de Crop Science-divisie in België toe.

Praktijkonderzoek

De UGent is van haar kant tevreden dat de leerstoel nieuwe mogelijkheden biedt voor geïntegreerd en praktijkgericht onderzoek rond moderne landbouwmethodes en vooruitstrevende technologieën op een reëel bedrijf. Bovendien krijgt de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen hierdoor de kans haar studenten een echte test-case aan te bieden, bijvoorbeeld nuttig voor het nieuwe vak Precisielandbouw, en kunnen de resultaten dankzij de samenwerking met Bayer veel breder verspreid worden dan via de academische kanalen. "Hierdoor kunnen de resultaten vertaald worden naar oplossingen en kennis waar onze landbouwers in de praktijk iets mee kunnen doen", klinkt het.

Het onderzoek in de leerstoel zal zich focussen op twee onderwerpen: precisielandbouw en biodiversiteit of ecosysteemdiensten onder en boven de grond. Zo wordt getracht via bodemscans en opbrengstmetingen bij Hof ten Bosch de volledige gewascyclus in kaart te brengen, daar iets uit te leren en die kennis te gebruiken in het volgende groeiseizoen, om dan opnieuw de volledige cyclus in kaart te brengen, enzovoort. "Op die manier kan op enkele seizoenen het hele bedrijf op een hoger niveau getild worden", legt decaan van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen en promotor van de leerstoel Marc Van Meirvenne uit. Verder zal de universiteit onder meer ook proeven doen rond bufferstroken, gewasrotatie, bemesting en de invloed daarvan op de biodiversiteit.

Voorlopig geldt de overeenkomst tussen Bayer en UGent voor twee jaar. Bayer financiert het onderzoek (een investering van "enkele tienduizenden euro's") en UGent voert het uit. Nadien is bijsturing van de overeenkomst mogelijk, maar beide partijen zien alvast het nut van een verlenging in. "Twee jaar is immers nogal kort om aan onderzoek te doen", klinkt het aan beide kanten.

AANVULLENDE VERSLAGGEVING

Agripress

Landbouwleven

VILT