Twee UGent-studenten krijgen Bayer Award voor scriptie

(02-10-2015) Bayer CropScience selecteerde via een beoordelingscommissie onder leiding van professor Danny Geelen de laureaten Pieter Wytynck en Ellen Dendauw.

Meer info:  info.crelanleerstoel@ugent.be

Bayer CropScience reikte prijzen uit voor uitmuntende scripties aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent met de plant als onderzoeksonderwerp. Een beoordelingscommissie onder leiding van professor Danny Geelen selecteerde de laureaten Pieter Wytynck en Ellen Dendauw. Zij kregen de 2015 Bayer-award ter waarde van respectievelijk 1.000 en 500 euro. Pieter mocht de hoofdprijs in ontvangst nemen voor zijn onderzoek naar twee eiwitten die een rol kunnen spelen in de bescherming van graangewassen tegen stress. Ellen deed onderzoek naar de groei en herbicidegevoeligheid van vingergrassen uit Vlaamse maïspercelen.

Om plantenonderzoek bij studenten te bevorderen, reikt het Innovatiecentrum en het Gewasbeschermingsdepartement van Bayer CropScience al gedurende zes jaar de jaarlijkse 'Prijs voor Beste Scriptie' uit voor thesissen met planten als belangrijkste studieobject. Zo wil Bayer, als wereldwijd leider in plantenbescherming, plantenonderzoek promoten bij de wetenschappers van morgen. Dit jaar ging de prestigieuze award naar twee masterstudenten van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. Aan de eerste prijs is een geldprijs ter waarde van 1.000 euro verbonden en aan de tweede 500 euro, als stimulans voor hun verdere carrière in plantenonderzoek. De prijzen werden tijdens een plechtige proclamatie overhandigd door Bart Lambert van Bayer CropScience.

"Een mooi initiatief", vindt professor Danny Geelen als hoofd van de beoordelingscommissie en als hoofd van het labo voor In Vitro Biologie en Tuinbouw aan de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent. "Met een groeiende wereldbevolking moeten we onze plantenproductie verder doen groeien en dit op een meer ecologisch verantwoorde manier. Wij zijn dan ook verheugd dat twee van onze studenten de Bayer-prijs in ontvangst mogen nemen, om zo het onderzoek naar planten verder te stimuleren."

Pieter Wytynck

Pieter Wytynck onderzocht in zijn scriptie de mogelijke rol van twee eiwitten die behoren tot een familie van eiwitten in graangewassen die de aanmaak van nieuwe eiwitten uit genetisch materiaal verhinderen. Er wordt gedacht dat ze een rol spelen in de verdediging van graangewassen tegen verschillende vormen van biotische en abiotische stress, mede omdat ze in sommige gevallen toxisch zijn voor mens en dier. "Aan de hand van enkele moleculaire experimenten in het labo konden we de lokalisatie van het eiwit in de cel achterhalen. Dit geeft ons een beter idee van de mogelijke rol van het eiwit. Het bevindt zich namelijk niet in de celkern, dus kan een signalisatiefunctie daar worden uitgesloten", stelt de jonge onderzoeker. Wat het dan wel in het cytoplasma van de cel doet, zullen verdere opvolgexperimenten moeten uitwijzen.

Ellen Dendauw

Ellen Dendauw bestudeerde in vingergrassen de verschillen in herbicidegevoeligheid, met het oog op toenemende onkruidgewassen in Vlaamse maïsvelden en de nood aan een aangepaste chemische bestrijding. Dit geldt in het bijzonder voor de vingergrassen die in steeds meer percelen opduiken en waarvan de soorten moeilijk onderscheiden kunnen worden in een jong vegetatief stadium. "Dit alles leidt tot een groot onzekerheidsgevoel bij hun bestrijding. Immers, een goede bestrijding steunt onder meer op correcte onkruidherkennig", meent de kersvers afgestudeerde master. Uit de dosis-responspotproeven op een selectie van lokale vingergraspopulaties bleek dat de herkenning van de juiste soort en de daaropvolgende keuze van het juiste herbicide, de dosis en het juiste toepassingstijdstip heel belangrijk is voor een doeltreffende onkruidbestrijding.

Volgende generatie ondersteunen

André Roef, Managing Director van Bayer CropScience in Gent: "De Bayer-scriptieprijs wil planten meer in de kijker zetten als studieobject en degelijk universitair werk ondersteunen. Met een steeds groeiende wereldbevolking is voedselvoorziening één van de grote uitdagingen van de toekomst. Daarom investeren we graag in de generatie van morgen die een belangrijke bijdrage kan leveren aan het plantenonderzoek van vandaag." En Pieter Wytynck heeft door te kiezen voor een doctoraat alvast beslist om daar deel van uit te maken. "Dit is als een kinderdroom die in vervulling gaat!", zegt Pieter. "De persoonlijke meerwaarde van de Bayer-prijs zit hem voor mij dan ook niet in het financiële aspect, maar in de wetenschappelijke erkenning voor de verdere uitbouw van mijn wetenschappelijke carrière".