Duurzaam beheer van Vlaamse bossen vanuit de lucht

(15-10-2015) Door nieuwe sensoren kunnen wetenschappers van de UGent bossen vanuit de lucht in kaart brengen en zelfs bepalen hoe hoog en hoe gezond de bomen zijn.

Meer info:  info.crelanleerstoel@ugent.be

Het duurzaam beheer van bossen staat door een stijgende bevolking en een veranderend klimaat steeds meer onder druk. Aan de hand van nieuwe sensoren kunnen wetenschappers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de Universiteit Gent bossen vanuit de lucht in kaart brengen en zelfs tot in detail bepalen hoe hoog en hoe gezond de bomen zijn. De resultaten hiervan zijn van groot belang bij beleidsbeslissingen over duurzaam bosbeheer: een belangrijk aandachtspunt tijdens de Week van het Bos.Volgens de Verenigde Naties is er over de voorbije 25 jaar ongeveer drie procent van de globale bosoppervlakte verloren gegaan. Dit komt overeen met een verlies van 129 miljoen hectare. Ondanks de licht dalende trend, willen onderzoekers tijdens de Week van het Bos de aandacht nog eens vestigen op de belangrijke functies die bossen vervullen. Ook bij ons! Bossen beslaan immers bijna een derde van het landoppervlak van onze planeet en leveren belangrijke ecosysteemdiensten. Niet minder dan een kwart van de wereldbevolking is voor haar bestaan afhankelijk van bosproducten. Bossen leveren elk jaar meer dan drie miljard m³ hout op, ze verwijderen stofdeeltjes en produceren zuurstof, ze dragen bij tot lucht- en waterzuivering, ze voorkomen erosie en overstromingen en staan in voor maar liefst 80 procent van de wereldwijde biodiversiteit. Bovendien vervullen bossen een heel belangrijke sociale functie: ze worden door miljoenen mensen dagelijks gebruikt voor voedselwinning, recreatie, toerisme en onderwijs.

Duurzaam bosbeheer

De belangrijke en veelzijdige rol die bossen vervullen, onderstreept het belang van duurzaam bosbeheer. En dat staat door een stijgende bevolking en een veranderend klimaat steeds meer onder druk. Met speciale sensoren aan boord van vliegtuigen en satellieten gaan onderzoekers van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen daarom aan de slag om de Vlaamse bossen in detail te analyseren. "Vroeger konden we specifieke informatie voornamelijk verzamelen door bossen ter plaatse te onderzoeken. Met deze sensoren kunnen we vanuit de lucht op een accurate manier boomsoorten van elkaar onderscheiden. We kunnen hun hoogte bepalen, de diameter van hun stam en kruin en de dichtheid van het bladerdek. Zo kunnen we zelfs vanuit de lucht inschatten hoe gezond de bomen zijn. De gegevens die we eruit halen zijn steeds gedetailleerder", zegt professor Frieke Van Coillie van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen van de UGent.

De kwantitatieve en ruimtelijke informatie die de onderzoekers verzamelen, ondersteunt zowel bosbeheerders als beleidsmakers bij het maken van duurzame keuzes en de evaluatie van genomen beslissingen. Om de dialoog met beheerders en beleidsmakers aan te gaan, organiseert het onderzoeksplatform Natural Capital van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen op 23 november de debatavond 'Rente op Natuurlijk Kapitaal'.