UGent screent Vlaamse melkveebedrijven op mycotoxines

(31-05-2017) Bij verschillende faculteiten van de Universiteit Gent loopt er momenteel een gezamenlijk onderzoeksproject naar mycotoxines in maïskuilen

Meer info: 

Aan verschillende onderzoeksgroepen van de Universiteit Gent loopt er momenteel een gezamenlijk onderzoeksproject naar mycotoxines in maïskuilen. De onderzoekers onder leiding van professor Geert Haesaert volgen gedurende vier jaar zo’n honderd melkveebedrijven in Vlaanderen op om de aanwezigheid van mycotoxines in het melkveerantsoen in kaart te brengen. Uit een eerste monstername bleek dat die wel degelijk veel voorkomen. Om een preventiestrategie uit te werken, proberen de onderzoekers nu te achterhalen welke factoren daar een invloed op hebben. Het project wordt op 28 juni toegelicht tijdens de opendeurdag van de Proefhoeve in Bottelare. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor hier inschrijven.

Bij het verbouwen en inkuilen kan maïs geïnfecteerd worden door schimmels. Bepaalde van deze schimmels zoals Fusarium, Penicillium en Aspergillus maken mycotoxines aan. Dat zijn  giftige stoffen die dus in het voer terecht komen. Hoge gehaltes aan mycotoxines in veevoer zorgen voor ernstige gezondheidsproblemen bij onder andere varkens, kippen en melkvee. Vooral hoogproductief melkvee met een hoge voederopname zijn vatbaar voor de toxische effecten van mycotoxines. Gastroenteritis, lagere vruchtbaarheid en verminderde melkproductie zijn maar een paar van de mogelijke gevolgen.

Stalen

Mycotoxines zijn een wereldwijd probleem. De verhoogde intensiteit in veeteelt en bepaalde teelttechnieken zorgen voor nog meer risico. Om een beter zicht te krijgen op de aanwezigheid van mycotoxines in Vlaanderen deden onderzoeksgroepen van de faculteiten Bio-ingenieurswetenschappen, Dierengeneeskunde en Farmacie van de Universiteit Gent een onderzoek bij zo’n 100 melkveebedrijven. Tijdens de oogst namen de onderzoekers representatieve stalen van de maïspercelen. Die werden vervolgens getest op de aanwezigheid van de 24 bekendste en meest voorkomende mycotoxines. Zo brachten ze de aanwezigheid van verschillende mycotoxines in kaart.

Voorspellingsmodel en maatregelen

“Uit de resultaten blijkt dat in vrijwel alle stalen mycotoxines aanwezig zijn”, zegt professor Geert Haesaert van de faculteit Bio-ingenieurswetenschappen aan de Universiteit Gent (UGent). “De resultaten van het onderzoek linken we aan teelttechnische en klimatologische gegevens van de verschillende percelen. Zo proberen we te achterhalen welke factoren (gewasrotatie, bemesting, bodemtype, weersomstandigheden…) aan de basis liggen van hoge of net lage aanwezigheid van mycotoxines.”

“Op termijn moet dit leiden tot een adequaat voorspellingsmodel waardoor melkveehouders de passende maatregelen kunnen nemen”, aldus de professor. “Naast het uitwerken van een voorspellingsmodel gaan we ook op zoek naar verschillende maatregelen om schimmels en hun mycotoxinen terug te dringen. Verder zoeken we ook naar bacteriën die mycotoxinen in kuilen kunnen afbreken.”

Preventie

Het onderzoekt kadert in een Landbouwtraject van het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse Overheid (VLAIO). Het doel is om het gehalte aan mycotoxines in maïskuilen te verminderen door in te zetten op preventie. Zo zou gewasrotatie een belangrijke invloed kunnen hebben en zijn bepaalde rassen gevoeliger voor mycotoxines dan andere. Tegen het einde van het project hopen de onderzoekers de factoren die bepalend zijn voor een mycotoxine besmetting in kaart te kunnen brengen om daarmee een predictiemodel te ontwikkelen.  

Opendeurdag Bottelare

Het mycotoxineproject staat in de kijker tijdens de opendeurdag van de Proefhoeve in Bottelare op woensdag 28 juni. Die dag is iedereen vanaf 13u30 welkom in de Diepestraat 1 in Bottelare. Wie graag de proefvelden eens wil bezoeken of meer te weten wil komen over dit project kan zich online inschrijven.