Selectief kappen van bos levert ecologische en economische meerwaarde op

(15-01-2021) UGent onderzoekers maakten een analyse van 12 jaar aan dunningsoefeningen.

Wie een bos beheert, weet dat dit wel eens moet gedund worden. Dit selectief kappen van bomen heeft zowel een ecologische als een economische waarde. Onderzoekers van de Universiteit Gent wisten te achterhalen dat door een bos doordacht te dunnen, een meeropbrengst van 30 procent kan gerealiseerd worden zonder dat er wordt ingeboet op de ecologische waarde van het bos.

“Het doel van deze analyse was om de aanpak bij het aanduiden van de te kappen bomen te kwantificeren, de boomkarakteristieken die deze beslissing beïnvloeden te identificeren en een economische en ecologische analyse uit te voeren”, vertelt professor Verheyen. "Dit om zowel het denkproces bij het aanduiden van een dunning als de opbrengsten gegenereerd door de dunning in te schatten."

Dunnen is een belangrijke, maar zeer complexe maatregel bij het beheer van bossen; zeker in gemengde, ongelijkjarige bossen zoals Het Leen, in het Oost-Vlaamse Eeklo. Een dunning is een selectieve kapping die uitgevoerd wordt om de concurrentieverhoudingen tussen bomen te beïnvloeden zodat economisch of ecologisch waardevolle bomen verdere ontwikkelingskansen krijgen.

Om dit in de vingers te krijgen, kunnen bosbeheerders (in spe) hun dunningsvaardigheden oefenen in een zogenaamde marteloscoop. Dit is een deel van een boscomplex waarin iedere boom genummerd is en verschillende boomkarakteristieken opgemeten zijn van iedere boom. Bij het oefenen kunnen de deelnemers naar eigen keuze fictief het bestand dunnen. Deze virtuele dunning kan dan achteraf met een computerprogramma geanalyseerd worden. Het Labo Bos & Natuur van de UGent installeerde in 2007 dergelijke marteloscoop in het provinciaal domein Het Leen in Eeklo

De resultaten tonen dat er weinig overeenkomst is in de keuze van de te kappen bomen en dat er geen boomkarakteristiek duidelijk bijdraagt tot de keuze om een boom al dan niet te kappen. De economische analyse toonde evenwel aan dat een doordachte dunning kan leiden tot een meeropbrengst van 30 procent en dit zonder in te boeten op de ecologische waarde van het bestand.

‘Er kan dus geconcludeerd worden dat de ‘juiste dunning’ niet bestaat in een multifunctionele bosbeheercontext, maar dat een weloverwogen keuze, op basis van bosbouwkundige kennis, een grote meeropbrengst kan genereren,’ besluit onderzoeker Wim De Schuyter. De resultaten en opvattingen uit deze studie tonen het belang aan van marteloscoopoefeningen voor (toekomstige) bosbeheerders om inzichten te verwerven in het multifunctioneel beheer van bossen.

Originele verslaggeving

UGent Crelanleerstoel

Additionele verslaggeving

VILT