Lesopnames @FBW

FBW-richtlijnen met betrekking tot on campus onderwijs en lesopnames

BACHELOR
  • Géén livestream (van thuis uit synchroon volgen) en nadruk op on campus onderwijs; 
  • Voorzie goed cursusmateriaal (met duidelijke structuur en transparante communicatie omtrent inhoud en verwachtingen);   
  • Maak je toch lesopnames en wil je die ter beschikking stellen? Dat mag, communiceer dit naar je opleidingscommissie toe. Wil je de opnames niet onmiddellijk, maar uitgesteld aanbieden via Panopto? Lees dan hier hoe je dit doet: 'uitgesteld publiceren'.
MASTER
  • Je bepaalt zelf of je live streaming en/of lesopnames wil aanbieden. Lees hier meer over de context en 5 criteria vooraleer je een besluit neemt. Ook hierin is een transparante communicatie (via UFORA, in de 1e les) naar studenten toe belangrijk.  
  • Lesopnames ‘recycleren’ is niet aanbevolen. Dit kan enkel als de inhoud nog actueel is. Zorg in dit geval zeker voor voldoende contactmomenten ter ondersteuning (introductie, toelichting, vraagmomenten,…).  
  • Lesopnames ≠ Blend@UGent 
Uitzonderingen voor Bachelor & Master

Lesopnames kunnen uitzonderlijk gebruikt worden als alternatief studiemateriaal deels ten koste van on campus onderwijs voor bijzondere statuten zoals bv. werkstudenten, langdurige afwezigheden wegens ziekte, topsportstatuut). Dit gebeurt enkel op expliciete vraag van de individuele student. 

UGent-richtlijnen m.b.t. lesopnames

Voor meer informatie over richtlijnen en het beleid rond lesopnames, lees de onderwijstip "Lesopnames aan de UGent".

Bekijk zeker de nuttige pfd voor studenten: "Hoe omgaan met lesopnames", te vinden onder Q&A over lesopnames, 1ste vraag: 'Hoe benadruk ik het belang van aanwezigheid in de les?'.

Panopto het nieuw videoplatform aan UGent

Voor meer informatie over Panopto, bekijk de multimediapagina over 'Panopto'.

Wil je ondersteuning?