Rol en verantwoordelijkheid van de tutor bij de begeleiding van het masterproefproces

Neem de Uforacursus 'learning path master's dissertation for tutors' door voor je aan je taak als tutor begint

De tutor:

 • heeft minimaal 1 jaar relevante (onderzoeks)ervaring bij aanvang van de masterproef;
 • begeleidt maximum twee thesisstudenten per jaar;
 • bespreekt de planning van het thesiswerk met de student en identificeert deadlines
 • is het eerste aanspreekpunt voor de masterproefstudent bij vragen/problemen en biedt ondersteuning aan de student waar nodig;
 • ondersteunt de thesisstudent doorheen het masterproefproces, maar is niet primair verantwoordelijk voor het eindresultaat; (Dit wil zeggen dat de begeleider suggesties en adviezen formuleert in elk stadium van de realisatie, zoals bijv. het geven van tips voor het vinden van relevante literatuur, aanwijzingen voor het formuleren van de proefopzet of het kritisch bespreken van de ingediende teksten.)
 • waakt erover dat de vooropgestelde analysetijd (veld-/labowerk) binnen de beschikbare studietijd valt (verschil in SP tussen de profielen);
 • gebruikt de masterproefcompetenties (en hieraan gekoppeld de beoordelingscriteria) als uitgangsbasis voor de begeleiding. Deze masterproefcompetenties en stand van zaken ervan in het proces worden op een aantal vaste momenten gekaderd en overlopen met de student:
  • bij aanvang van de thesis
  • aan het kerstreces waarbij (1) op basis van de eerste draft van de literatuurstudie de competenties worden overlopen en besproken
  • aan het paasreces waarbij naast de literatuurstudie ook het luik materiaal en methoden wordt beoordeeld en besproken
 • waakt erover dat in alle fasen binnen het masterproefproces correct gehandeld wordt volgens de principes van wetenschappelijke integriteit;
 • meldt eventuele problemen tijdens de begeleiding van de student tijdig aan de promotor;
 • gebruikt Galileo als basisplatform inzake wetenschappelijke communicatie (schrijven en spreken) en stuurt de student aan de hand hiervan verder aan.
 • mag de thesis niet herschrijven;