Masterproef

Actueel

1. Masterproefonderwerpen aanbieden: wie, wat, hoe en wanneer?

masterproefaanbod voor medewerkers

Vanaf november tot eind februari kan je masterproefonderwerpen ingeven in de masterproefapplicatie.

Waar moet je mee rekening houden:

Na screening en goedkeuring van de opleidingscommissies, worden de aangeboden onderwerpen in april opengesteld voor studenten.

2. Hoe worden masterproefonderwerpen toegekend?

masterproefkeuze voor medewerkers

Eind maart, voorafgaand aan hun keuze, worden studenten via een algemene infosessie geïnformeerd over het masterproefproces (keuze, toekenning, rechten en plichten van de student, ...).

Masterproefonderwerp kiezen

Toekenning masterproef

Wat wordt er van de studenten verwacht vóór het starten van de masterproef?

3. Wat wordt van je verwacht als promotor en tutor?

Rol en verantwoordelijkheid van de promotor

Rol en verantwoordelijkheid van de tutor

Rechten en plichten van de student

4. Hoe wordt de masterproefjury samengesteld?

masterproefjury voor medewerkers

Rollen en verantwoordelijkheden masterproefjury

5. Hoe en wanneer wordt de masterproef beoordeeld?

Data indienen en verdedigen

Masterproefrapport

Masterproefpresentatie

Beoordeling

6. Wie moet ik contacteren bij vragen?

Algemene vraag over administratie of masterproefproces? Stuur een mail naar masterdissertation.fbw@ugent.be

7. Info voor studenten