Starten met de masterproef

Wat doe je vóór de start van je masterproef? 

 • Stuur een mail naar je promotor en tutor voor een eerste afspraak. Doe dit nog tijdens de inhaalweek. 
 • Maak duidelijke en concrete afspraken over de startdatum van het onderzoek. Sommige onderzoeksgroepen organiseren vb. een startmoment in september. Geef ook aan of je bijvoorbeeld nog tweede zittijd moet afleggen. 
 • Heb je een bijzonder statuut en daaraan gekoppelde faciliteiten? Maak dit kenbaar aan je promotor en tutor zodat ze hier rekening mee kunnen houden. 
 • Bespreek met je promotor of je een ethische goedkeuring nodig hebt voor je onderzoek

Samenwerking met bedrijf of een externe partner

Dan is een masterproefovereenkomst nodig!

 • Je vult de masterproefovereenkomst in en ondertekent deze
 • Je bezorgt dit ondertekend exemplaar via email aan jouw promotor om te ondertekenen
 • Jouw promotor bezorgt deze terug zodat jij de overeenkomst kan laten ondertekenen door naar het bedrijf / partner 
 • Na ondertekening van het bedrijf / partner bezorg jij ze voor ondertekening door de onderwijsdirecteur aan masterdissertation.fbw@ugent.be.
 • Nadat de volledig getekende overeenkomst terug aan jou wordt bezorgd, bezorg je een exemplaar aan het bedrijf / partner.

Labowerk op campus Kortrijk?

Labo introductie

Elke masterstudent die praktisch werk moet uitvoeren in de laboratoria van de UGent Campus Kortrijk volgt verplicht een labo introductie. Je krijgt hiervoor een uitnodiging. 

Je krijgt tijdens de introductie info over :

 • de algemene laboregels (= ‘Good Lab Practices’ document
 • in-en uitchecken;
 • dagelijks aan- en afmelden bij het onthaal;
 • reserveren van labotoestellen en labomateriaal;
 • kennisname welzijns- en milieugids;
 • ondertekenen van het vertrouwelijkheidsdocument;
 • regels inzake afsluiten van de lokalen.

‘Check-in & check-out’ procedure

Elke masterstudent die praktisch werk moet uitvoeren in de laboratoria van de UGent Campus Kortrijk moet de ‘check-in’ overeenkomst ondertekenen. Hiermee bevestig je dat het ‘Good Lab Practices’ document van de Universiteit Gent Campus Kortrijk hebt gelezen en de laboregels zal naleven. Je geeft dit ondertekend document af aan Ellen Neyrinck of Joël Hogie.

Na het beëindigen van de labo-activiteiten moet je uitchecken. Er wordt samen met de laboverantwoordelijke(n) gecontroleerd of alle gebruikte apparatuur in dezelfde staat is achtergelaten als voorheen, de experimentele proefopstellingen werden afgebroken, stalen uit koelkasten en/of diepvriezers werden verwijderd, enz. Indien de laboratoria proper en net werden achtergelaten, ontvang je het ondertekende ‘check-out’ document.

Uitchecken gebeurt zo snel mogelijk na het beëindigen van de labo-activiteiten en uiterlijk de laatste lesweek van het tweede semester. Het naleven van de ‘check-in & check-out’ procedure is een belangrijk onderdeel van de evaluatie van het praktisch werk!