Rol en verantwoordelijkheid van de promotor bij de begeleiding van de masterproef

De promotor is verantwoordelijk om:

  • aan elk onderwerp de gepaste tutor toe te wijzen (rekening houdend met tijd, vaardigheden, kennis en ervaring)
  • aan elke student max. 2 tutoren toe te wijzen en duidelijk te vermelden aan de student wie het eerste aanspreekpunt is;
  • enkel tutoren (zie criteria tutor) aan te duiden die minimaal 1 jaar relevante (onderzoeks)ervaring hebben bij aanvang van de masterproef;
  • maximum 2 fulltime thesisstudenten aan een tutor toe te wijzen;
  • alle richtlijnen m.b.t. de masterproefbegeleiding (competenties, begeleidingscriteria, beoordelingscriteria,…) aan de tutor door te geven;
  • indien de tutor niet Nederlandstalig is dit bij het keuzegesprek te melden in het geval van studenten van Nederlandstalige opleidingen;
  • minimaal 3x per academiejaar een contact te hebben met elke thesisstudent;
  • te garanderen dat in alle fasen binnen het masterproefproces correct gehandeld wordt volgens de principes van wetenschappelijke integriteit.

--> de promotor draagt de wetenschappelijke eindverantwoordelijkheid van het volledige masterproefproces (begeleiding, beoordeling…)

--> de promotor kan ook tutor zijn.