Masterproefbeoordeling

De administratief promotor en leescommissarissen laden de ingevulde beoordelingsformulieren op in de masterproefapplicatie uiterlijk twee werkdagen vóór de masterproefverdediging.
Na de verdediging stuurt de voorzitter of secretaris het overzichtsformulier door naar masterdissertation.fbw@ugent.be.

Beoordeling MSc in de bio-ingenieurswetenschappen

De beoordeling van de masterproef gebeurt op 3 niveaus:

 • proces (30 %) : wetenschappelijke aanpak, technische uitwerking, inzet, probleemaanpak, bijsturing onderzoeksproces - promotor
 • masterproefrapport (40 %) : wetenschappelijke kwaliteit, technische kwaliteit, vormgeving, structuur, taalgebruik - 2 leescommissarissen
 • mondelinge verdediging (30%): presentatie (inhoud, structuur en vormgeving) (10 %) en de antwoorden op de vragen (20 %) - voltallige jury

De respectievelijke evaluatieformulieren, per hoedanigheid, zijn terug te vinden via de volgende linken:

Beoordeling Industrieel ingenieursopleidingen

De beoordeling van de masterproef gebeurt op 3 niveaus:

 • proces (30 %) : wetenschappelijke aanpak, technische uitwerking, inzet, probleemaanpak, bijsturing onderzoeksproces - promotor
 • masterproefrapport (40 %) : wetenschappelijke kwaliteit, technische kwaliteit, vormgeving, structuur, taalgebruik - 2 leescommissarissen
 • mondelinge verdediging (30%): presentatie (inhoud, structuur en vormgeving) (10 %) en de antwoorden op de vragen (20 %) - voltallige jury

De respectievelijke evaluatieformulieren, per hoedanigheid, zijn terug te vinden via de volgende linken:

Beoordeling Engelstalige FBW-masteropleidingen (niet bio-ir)

De beoordeling van de masterproef gebeurt op 3 niveaus:

 • proces (30 %) : wetenschappelijke aanpak, technische uitwerking, inzet, probleemaanpak, bijsturing onderzoeksproces - promotor
 • masterproefrapport (40 %) : wetenschappelijke kwaliteit, technische kwaliteit, vormgeving, structuur, taalgebruik - 2 leescommissarissen
 • mondelinge verdediging (30%): presentatie (inhoud, structuur en vormgeving) (10 %) en de antwoorden op de vragen (20 %) - voltallige jury

De respectievelijke evaluatieformulieren, per hoedanigheid, zijn terug te vinden via de volgende link:

  Beoordeling FBW-consortiumopleidingen

  Beoordeling Master-na-Master Sustainable Food Packaging

  De beoordeling van de masterproef gebeurt op 3 niveaus:

  • proces (30 %) : wetenschappelijke aanpak, technische uitwerking, inzet, probleemaanpak, bijsturing onderzoeksproces - promotor
  • masterproefrapport (40 %) : wetenschappelijke kwaliteit, technische kwaliteit, vormgeving, structuur, taalgebruik - 2 leescommissarissen
  • mondelinge verdediging (30%): presentatie (inhoud, structuur en vormgeving) (10 %) en de antwoorden op de vragen (20 %) - voltallige jury

  De respectievelijke evaluatieformulieren, per hoedanigheid, zijn terug te vinden via de volgende link:

  Beoordeling indienen

  De administratief promotor en leescommissarissen laden de ingevulde beoordelingsformulieren op in de masterproefapplicatie uiterlijk twee werkdagen vóór de masterproefverdediging.

  Beoordelingsformulieren voorzitter en secretaris

  1. Masteropleidingen m.u.v. opleidingen onder punt 3

  Nederlandstalig overzichtsformulier voorz-secr MASTER

  Engelstalig overzichtsformulier voorz-secr MASTER

  2. Master-na-Masteropleiding IN6SFP Engelstalig overzichtsformulier voorz-secr MANAMA
  3. IMAQHE, IMETEB, IMRDVC, IMSOGL Eigen overzichtsformulier

  Na de verdediging wordt het formulier door de voorzitter/secretaris doorgestuurd naar masterdissertation.fbw@ugent.be.

  Confidentiële masterproeven

  De juryleden van confidentiële masterproeven moeten een eenzijdige verklaring van vertrouwelijkheid ondertekenen en bezorgen aan de promotor van de confidentiële masterproef op de dag van de verdediging.