Rechten en plichten van de student

De toewijzing van een onderwerp houdt een engagement in van de beide partijen: enerzijds verbindt jij je er als student toe om het gekozen onderwerp op te nemen, anderzijds verbindt de promotor er zich toe dat jij dit onderwerp zal kunnen uitvoeren.

Als student draag jij altijd de verantwoordelijkheid voor de inhoud van je masterproef. Je tutor ondersteunt je doorheen het masterproefproces, maar is niet verantwoordelijk voor het eindresultaat

Rechten als student

  • De taal van de masterproef is in principe in het Nederlands. Is je promotor of tutor Engelstalig? Maak dan op voorhand duidelijke afspraken over de taal waarin je schrijft/ verdedigt.
  • Je gebruikt Galileo als basisplatform inzake wetenschappelijke communicatie (schrijven en spreken). 
  • Je hebt recht op feedback tijdens de overlegmomenten. Lees hier welke begeleiding je kan verwachten van je tutor en promotor

Plichten als student

  • Je volgt de informatie en communicatie over de masterproef op via de de website en Ufora
  • Je neemt initiatief om op gepaste tijdstippen te overleggen met je promotor/ tutor
  • Je respecteert de afspraken die gemaakt zijn binnen het labo/ bedrijf
  • Je volgt de feedback op die je hebt gekregen van je promotor en tutor
  • Je houdt je aan gemaakte deadlines 
  • Je handelt volgens de afspraken rond wetenschappelijke integriteit
  • Je vraagt hulp als die nodig is

Problemen met de begeleiding? Vragen over je rechten en plichten? 

Dan kan je terecht bij de ombudspersoon