Studiefiches actualiseren

Wat is een studiefiche en waarom is een goede studiefiche belangrijk? 

Lees het in deze onderwijstip!

Sta bij de actualisatie van de studiefiches bewust stil bij wat je effectief aan de studenten wil overdragen, wat je wil dat studenten in jouw opleidingsonderdeel bereiken, hoe je dat wil doen en hoe dat alles past binnen het geheel van de opleiding. 

1. Inhoud: doorloop de verschillende rubrieken en zet deze waar nodig op punt. Baseer je hiervoor op deze onderwijstip.

Aandachtspunt: impact van GAI op schrijftaken en evaluatievormen. Volg het stappenplan! Wil je meer weten, neem dan deze presentatie door.

2. NIEUW: studiemateriaalkosten invullen. Laptop en labomateriaal is reeds ingevoerd voor de opleiding. Je moet dit dus niet herhalen per cursus. Bekijk hier hoe je studiemateriaalkosten invult.

Actie vereist! Studiemateriaalkost werd een nieuwe afzonderlijke rubriek. Vul dit voor elke cursus in en geef je studiefiche vrij zodat de OC deze kan adviseren.

3. Competentiebijdrage: duid aan met welke eindcompetenties van je vak je bijdraagt tot de opleidingscompetenties. Hoe je dat kan doen lees je hier.

Algemene aandachtspunten FBW

  • Contacturen: Vanaf 2023-2024 worden geen contacturen meer geregistreerd. Hoe zit dat dan met de roostering?
    • Per studiepunt wordt nog steeds max. 10 (geroosterde) uren gerekend.
    • Roosterinformatie van 2023-2024 wordt automatisch overgenomen voor 2024-2025. Wijzigingen nodig? Geef ze door tegen uiterlijk 15 april 2024 aan onderwijsaanbod-fbw@ugent.be
  • Eindscoreberekening: formuleer dit bondig en helder en beperk het aantal decisieve deelcijfers tot maximum drie. Lees hier hoe je dat het beste doet.
  • Eindcompetenties: formuleer helder en beknopt welke competenties de student verworven heeft na het volgen van jouw vak. Het betreft hier wel degelijk het eindgedrag van de student en niet het gedrag dat de student moet vertonen om tot dat eindgedrag te komen. Lees dus zeker deze tips om tot een goede formulering te komen. De werkwoordenlijst van de taxonomie van Bloom kan als inspiratie dienen om je competentieniveau te definiëren.
  • Competentiebijdragen: duid aan met welke eindcompetenties van je vak je bijdraagt tot de opleidingscompetenties (let op: dit kan enkel de verantwoordelijke lesgever). Dit mogen ook de opleidingscompetenties zijn die slechts gedeeltelijk in je vak aan bod komen. Beperk je niet enkel tot de kenniscompetenties maar neem ook de de andere in overweging. Hoe je dat kan doen lees je hier.
  • Cursusnamen: verwijs je naar andere opleidingsonderdelen? Gebruik dan steeds de JUISTE cursusnamen (zoals ze in de studiekiezer vermeld zijn). Verwijzen naar cursussen met oude of verkorte namen is verwarrend!
  • Partims: heeft je cursus een partim, dan is er een extra aanbodsessie voorzien voor die partim. Verduidelijk dan in de verschillende rubrieken (inhoud, werk- en evaluatievormen, eindcompetenties,...) van je studiefiche het verschil tussen de cursus en de partim en verwijs hierbij naar het aantal studiepunten en de code van de aanbodsessie van de partim. Verwijzen naar opleidingen doe je beter niet, want hiermee sluit je studenten uit die het vak hetzij via open keuze, hetzij via uitwisseling opnemen.

Handleiding voor OC-voorzitters

Hoe geef je als OC-voorzitter positief of negatief advies over de geactualiseerde studiefiches?