Voorwaarden uitwisseling voor Masterproef (campus Coupure)

Curriculum

 • Je mag je Masterproef pas in je curriculum opnemen in het academiejaar waarin je kan afstuderen (zie ook curriculumregels)
 • Op het moment van je uitwisselingsaanvraag moet je alle bachelorvakken hebben behaald of alle resterende bachelorvakken opgenomen in je curriculum
 • Op het moment van je vertrek moet je geslaagd zijn voor je volledige bacheloropleiding

Afwezig tijdens (her)examens en/of lesmomenten

Wanneer je masterproefonderwerp toegekend wordt en je een zicht hebt op de periode van je buitenlands verblijf is het belangrijk dat je nagaat of je mobiliteit eventueel invloed kan hebben op het afleggen van (her)examens en/of het volgen van verplichte lesmomenten of practica aan UGent. Zo ja, doorloop dan volgende stappen:

 • Maak een programmavoorstel op, zodat je een zicht krijgt welke lesgevers je moet contacteren
 • Maak afspraken met alle betrokken lesgevers. De lesgevers zijn niet verplicht om uitzonderingen te voorzien voor uitwisselingsstudenten, dit is een gunst en geen recht.
  • Een (her)examen kan onder bepaalde voorwaarden op afstand worden afgelegd of op een ander moment gepland worden (eventueel buiten de vaste examenperiodes)
  • Voor een verplicht lesmoment of practicum kan nagegaan worden of een (online) alternatief tot de mogelijkheden behoort
 • Bezorg aan de opleidingscommissie bewijs dat je met alle lesgevers afspraken hebt gemaakt.

Deadline = 1 juni

Als blijkt dat je na de examenperiode van juni (extra) herexamen(s) hebt, bezorg je de concrete afspraken met de lesgever(s) zo snel mogelijk na de proclamatie aan de opleidingscommissie.

Vakken volgen tijdens uitwisseling voor masterproef

Dit is enkel mogelijk wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • je bent nog niet eerder op uitwisseling geweest om vakken te volgen bij een partnerinstelling.
 • onze faculteit heeft een bilateraal akkoord met de partnerinstelling waar je naartoe gaat
  • als de partnerinstelling op de lijst met bestemmingen van je opleiding staat, kan je er plichtvakken, majorvakken en keuzevakken volgen
  • als de partnerinstelling NIET op de lijst met bestemmingen van je opleiding staat, kan je enkel vakken volgen onder 'open keuze'
 • er zijn nog vrije plaatsen beschikbaar op dit akkoord.
 • de gastinstelling stemt in met je voorstel.
 • de opleidingscommissie stemt in met je voorstel.

Volg hiervoor de tijdslijn 'uitwisseling voor vakken'