Masterproef gedeeltelijk in het buitenland afleggen

Click here for the English version.

Tijdslijn

Een beknopt stappenplan is weergegeven in de figuur. Daaronder staat meer uitleg over elke stap. Download de tijdslijn.

Tijdslijn uitwisseling masterproef gedeeltelijk

1. Info & voorwaarden

Infosessie

 • (Her)bekijk de presentatie van de infosessie op deze site. Meer uitgebreide info kan je hieronder vinden.
 • Heb je vragen? Neem gerust contact met ons op via out.fbw@ugent.be.

 

Voorwaarden

Je kan de masterproef enkel opnemen in je curriculum als sluitstuk van de masteropleiding:  je neemt dus alle vakken van de masteropleiding op of je hebt deze al afgelegd. Volg je een GIT? Bekijk dan ook of je aan die voorwaarden voldoet.

Je mag verschillende keren naar het buitenland gaan in het kader van je masterproef. Voor elke verplaatsing naar het buitenland moet je een nieuwe uitwisselingsaanvraag indienen.

LET OP: elk verblijf in het buitenland in het kader van je masterproef moet geregistreerd worden, anders ben je niet verzekerd. Dus ook wanneer je slechts voor een korte periode naar het buitenland gaat moet je een uitwisselingsaanvraag indienen.

2. Bestemming

 • Zoek via de masterproefapplicatie een masterproefonderwerp bij 'Onderwerpen met uitgaande mobiliteit'.
  • 'List GUGC topics': onderwerpen aangeboden door UGent aan de Ghent University Global Campus (GUGC) waarvoor al een FBW-promotor is.
   • Voor het kiezen van een onderwerp: contacteer de promotoren
  • 'List VLIR-UOS topics': onderwerpen aangeboden door UGent in een VLIR-land waarvoor al een FBW-promotor is.
   • Voor het kiezen van een onderwerp: contacteer de promotoren
  • 'List bilateral topics': onderwerpen aangeboden door UGent bij een (niet VLIR) partner waarvoor al een FBW-promotor is.
   • Voor het kiezen van een onderwerp: contacteer de promotoren
  • 'Proposals from abroad': onderwerpen aangeboden door een partnerinstelling waarvoor je nog een FBW-promotor moet zoeken.
   • Voor het kiezen van een onderwerp:
    1. Stuur je gewenste onderwerp naar masterdissertation.fbw@ugent.be voor goedkeuring van je opleiding
    2. Wanneer goedgekeurd: opleiding helpt je zoeken naar een promotor
 • Je kan ook zelf een voorstel indienen. In dit geval moet je zelf een promotor zoeken.

Bekijk de onderwerpen

BELANGRIJK: Wanneer je een masterproefonderwerp hebt gekozen én goedkeuring hebt om deze uit te voeren van zowel je FBW-promotor als een promotor verbonden aan de gastinstelling in kwestie, dan laat je dit officieel registreren bij de Facultaire Studentenadministratie. Dit doe je door een mail te sturen naar masterdissertation.fbw@ugent.be (met out.fbw@ugent.be en beide promotoren in CC) met vermelding van alle gegevens rond je masterproefonderzoek (titel, uit de lijst of niet, promotoren, bestemming). Eens je een officiële goedkeuring van het FSA (master dissertation FBW) ontvangt per mail, kan je verder.

3. Financiering

Afhankelijk van je bestemming zijn er verschillende financieringsmogelijkheden. Meer info vind je via deze links:

Binnen de Europese Unie voorziet het Erasmus+ programma 50 euro extra en tot 4 dagen extra individuele ondersteuning voor je duurzame reis.

Meer informatie vind je in de Erasmus Study Stappenplan (zoek naar Green travel).

Ghent University Global Campus (Incheon, Korea)

 • Als je naar Ghent University Global Campus (GUGC) op uitwisseling gaat, kan je een aanvraag indienen voor een beurs via de bilaterale raamakkoorden buiten Europa (zie hierboven). 
 • Tijdens je verblijf krijg je ook gratis huisvesting
 • Masterproefonderwerpen van GUGC kan je op deze pagina vinden onder 'Aanbod buitenlandse mobiliteit'. 

4. Uitwisselingsaanvraag in Oasis

Aanvraagprocedure

Ga naar oasis.ugent.be. Ga in het linkermenu naar het academiejaar van je uitwisseling, en selecteer 'Uitwisseling'.

In de Oasis handleiding vind je algemene instructies voor het invullen van je uitwisselingsaanvraag. Enkele belangrijke richtlijnen:

 • Mobiliteitsdoel: selecteer 'Onderzoek'
 • Financieringskanaal: afhankelijk van het feit of en welke beurs je aanvraagt vul je het volgende in:
  • Erasmus+ studies > Erasmus+ studies
  • Erasmus Belgica > Erasmus Belgica
  • Bilaterale raamakkoorden buiten Europa > Facultaire beurzen bilaterale akkoorden
  • VLIR-UOS > Facultaire beurzen bilaterale akkoorden
  • Floribert Jurionsbeurs > Andere
  • CWO > Facultaire Commissie Wetenschappelijk Onderzoek
  • Provincie West-Vlaanderen > Andere
  • Als je geen beurs wil aanvragen > 'Eigen middelen'

Praktische infosessies

 • Bekijk de presentatie van de praktische infosessie op deze site

 

Deadline ingeven in Oasis: 31 januari 2024
(deadline enkel geldig indien je een beurs wil aanvragen via Erasmus+studies, Erasmus Belgica, bilaterale raamakkoorden buiten Europa of VLIR-UOS)

De deadlines voor een beursaanvraag bij de facultaire commissie wetenschappelijk onderzoek vind je hier (zoek naar 'Dissertation travel expenses').

Elke student die naar het buitenland gaat moet zo snel mogelijk een uitwisselingsaanvraag registreren, ook als je geen beurs wil aanvragen!
Dit moet ten laatste 6 weken voor vertrek in Oasis worden ingegeven, conform artikel 46 §4 in het Onderwijs- en examenreglement.

5. Curriculum in uitwisseling invullen

Geef in je curriculum in uitwisseling (ciu) het vak 'Research in the framework of the Master's Dissertation' in. Algemene instructies voor het invullen van je ciu staan in de Oasis handleiding. Enkele belangrijke richtlijnen:

 • Aantal studiepunten van het uitwisselingsvak:
  • Als je een deel van het praktisch werk in het buitenland aflegt en ook nog een deel aan UGent: 1/3 van het totaal aantal studiepunten van je masterproef.
   (indien je masterproef 20 studiepunten telt: 7 studiepunten voor het uitwisselingsvak)
  • Als je (bijna) al het praktisch werk in het buitenland aflegt: 2/3 van het totaal aantal studiepunten van je masterproef.
   (indien je masterproef 20 studiepunten telt: 14 studiepunten voor het uitwisselingsvak)
  • Als je voor minder dan 2 maanden naar het buitenland gaat: reken 1 studiepunt per week.
 • Duid aan dat het vak 'Masterproef' uit je UGent-opleiding gedeeltelijk in het buitenland wordt gerealiseerd.

6. Master dissertation contract

Als je voor je masterproef samenwerkt met derden (bedrijven, non-profit organisaties, instellingen waarmee de faculteit geen akkoord heeft …), moet er een Master dissertation contract worden afgesloten.

 1. Druk dit document af via de website van TechTransfer.
 2. Vul alle gevraagde gegevens in.
 3. Onderteken dit document zelf.
 4. Bezorg het document aan de Facultaire Studentenadministratie om een handtekening van de onderwijsdirecteur te krijgen.
 5. Stuur het door naar de gastinstelling om ook van hen een handtekening te krijgen.
 6. Laad het op in Oasis bij je uitwisselingsaanvraag, als type 'Contract' (vermeld in de opmerkingen: 'Master dissertation contract')
Start deze procedure zeker op tijd, zodat het document volledig ondertekend is vóór je naar het buitenland vertrekt!

7. Beursaanvraag (enkel voor VLIR-UOS of bilaterale raamakkoorden buiten EU)

Volg de richtlijnen die op de webpagina van de afdeling internationalisering worden vermeld om je portfolio op te stellen.

Deadline = begin maart

8. Learning agreement

Enkel nodig indien er een Erasmus+ akkoord is met de gastinstelling in Europa.

Controleer eerst op deze webpagina of de faculteit een Erasmus+ akkoord heeft met de partnerinstelling (onderaan de pagina het land selecteren). Enkel indien je bestemming op de lijst staat, moet je een learning agreement laten ondertekenen.

Nadat je een mail hebt ontvangen dat je positief advies hebt gekregen op je curriculum in uitwisseling, verschijnt er automatisch een handtekening en stempel van UGent op je learning agreement. Je wacht dus best op deze mail voor je de volgende stappen onderneemt.

 1. Druk dit document af via Oasis en onderteken het zelf
 2. Stuur een ingescande versie door naar de gastinstelling om ook van hen een handtekening te verkrijgen
 3. Laad het opnieuw op in Oasis wanneer je learning agreement door de 3 partijen (UGent, student, gastinstelling) ondertekend is, als type 'Learning agreement'.
 • Graag opladen in Oasis voor 1 juli indien mogelijk
Start deze procedure zeker op tijd, zodat het document volledig ondertekend is vóór je naar het buitenland vertrekt!

9. Confirmation research period

 1. Druk dit document af via Oasis of download het document via Oasis
 2. Laat het luik arrival ondertekenen eens je ter plekke bent aangekomen en laad het op in Oasis bij je uitwisselingsaanvraag, als type 'Verblijfsperiode - Aankomst'.
 3. Laat het luik departure ondertekenen voor je naar huis terugkeert en laad het op in Oasis bij je uitwisselingsaanvraag, als type 'Verblijfsperiode - Vertrek'.

10. Evaluatie

De evaluatie van je masterproef vindt volledig aan de UGent plaats. Hoe deze evaluatie verloopt vind je terug op de masterproefevaluatiepagina.

FAQ's

Mag ik verschillende keren op uitwisseling gaan tijdens mijn opleiding?

 • Ja, een combinatie van uitwisseling voor masterproef en vakken en/of stage is mogelijk. Voor elk type mobiliteit gelden andere regels en procedures, die je op deze website kan vinden.
 • Meerdere keren naar het buitenland gaan in het kader van je masterproef is ook toegestaan. Hiervoor moet je telkens een nieuwe uitwisselingsaanvraag in Oasis indienen.

Wat als ik tijdens het academiejaar nog in het buitenland ben voor mijn masterproef?

Ben ik door UGent verzekerd tijdens mijn verblijf in het buitenland?

 • Voor je ziekteverzekering moet je bij je eigen ziekenfonds langsgaan om te informeren wat de voorwaarden zijn voor terugbetaling van kosten in het buitenland. Zorg dat je zeker een Europese Ziekteverzekeringskaart hebt, herkenbaar aan de blauwe kleur.
 • Voor de ongevallenverzekering gelden dezelfde voorwaarden als wanneer je aan de UGent les volgt.
 • Voor studenten die naar het buitenland gaan is er ook reisbijstand voorzien door UGent.
 • Denk zeker ook eens na over extra verzekeringen.
 • Deze verzekeringen zijn enkel van toepassing indien je uitwisselingsaanvraag voor je vertrek in orde werd gebracht.

Mag ik ook vakken volgen tijdens mijn uitwisseling voor masterproef?

Hoe zit het met terugbetaling indien ik toch geen toestemming krijg om op uitwisseling te vertrekken (door bv. reisrisico)?

 • Financiële compensaties kunnen enkel gegarandeerd worden indien is voldaan aan verschillende voorwaarden
 • Er is een terugbetaling mogelijk van maximum €4500.

Vragen?

Neem gerust contact op via .