Masterproef in het buitenland (campus Kortrijk)

Infosessie

Bekijk de presentatie van de infosessie op deze site

Voorwaarden

 • Je mag je masterproef enkel in je curriculum opnemen in het academiejaar waarin je kan afstuderen: je neemt dus alle vakken van de masteropleiding op of je hebt deze al afgelegd.
 • De masterproef is een jaarvak : het praktisch gedeelte en dus ook de uitwisseling vindt normaliter plaats tijdens het 1ste semester. 
 • In principe kan je niet naar het buitenland wanneer je in dit semester nog (een) vak(ken) moet opnemen.
 • Wanneer de academische kalender van de partner niet overeenkomt met die van de UGent en de partnerinstelling verwacht al aanwezigheid tijdens de examenperiodes.  
 • De verdediging van je masterproef vindt sowieso plaats aan UGent - Campus Kortrijk. 

Voor studenten in een schakelprogramma

 • je mag een uitwisselingsaanvraag indienen als je alle vakken uit je schakelprogramma opneemt
 • op het moment van je vertrek moet je geslaagd zijn voor volledige schakelprogramma, anders wordt je uitwisseling geannuleerd

Masterproef uitwisseling bij een instelling MET akkoord UGent

 • Je kan op deze webpagina controleren met welke partnerinstellingen onze faculteit een akkoord heeft. Als je op uitwisseling gaat in kader van masterproefonderzoek bij een partnerinstelling, dan maak je aanspraak op mogeljike beurzen via UGent ((Erasmus+ studies, Erasmus Belgica, bilaterale raamakkoorden buiten Europa)
LET OP! Als je aanspraak wil maken op een UGent-beurs, zorg dan dat je uitwisselingsaanvraag ingediend wordt voor de deadline van 31/01/2023!

Masterproef uitwisseling bij een instelling ZONDER akkoord met UGent

 • Je kan ook op uitwisseling gaan bij een instelling waar Universiteit Gent geen akkoord mee heeft. In dat geval kom je niet in aanmerking voor beurzen via de UGent ((Erasmus+ studies, Erasmus Belgica, bilaterale raamakkoorden buiten Europa)

Vakken volgen tijdens een uitwisseling voor masterproef?

Voor studenten die plichtvakken moeten volgen tijdens de periode van uitwisseling, is het mogelijk om aan de partnerinstelling waar je op uitwisseling gaat een gelijkwaardig vak op te nemen. Dit is enkel mogelijk wanneer aan alle onderstaande voorwaarden wordt voldaan:

 • Je bent nog niet eerder op uitwisseling geweest om vakken te volgen bij een partnerinstelling.
 • Onze faculteit heeft een bilateraal akkoord met de partnerinstelling waar je naartoe gaat
 • Er zijn nog vrije plaatsen beschikbaar op dit akkoord.
 • De gastinstelling stemt in met je voorstel.
 • De opleidingscommissie stemt in met je voorstel.

Procedure