Masterproefevaluatie

Je masterproef wordt geëvalueerd 

  • op basis van
    • het proces dat je hebt doorlopen (30%): wetenschappelijke aanpak, technische uitwerking, inzet, probleemaanpak, bijsturing onderzoeksproces (promotor)
    • je masterproefrapport (40 %) : wetenschappelijke kwaliteit, technische kwaliteit, vormgeving, structuur, taalgebruik (leescommissaris)
    • de mondelinge verdediging (30%): presentatie (inhoud, structuur en vormgeving) (10 %) en de antwoorden op de vragen (20 %) (voltallige jury)
  • door een jury bestaande uit 2 commissarissen en maximum 2 promotoren

De respectievelijke evaluatieformulieren, per hoedanigheid, zijn terug te vinden via de volgende linken:

In deze formulieren vind je de criteria terug waarop je zal geëvalueerd worden.