Bachelorproef - Campus Schoonmeersen

Principes

Om je diploma tot bachelor of Science in de Biowetenschappen te halen, moet je een bachelorproef (in een groep van vier studenten) uitvoeren.

De bachelorproef bestaat uit een literatuuronderzoek en een praktijkgerichte activiteit (zie studiefiche en het document 'Nota's bij de Bachelorproef via Ufora'). Je zal in het 1e semester tijdens drie werkcolleges ingelicht worden over verschillende belangrijke aspecten van een bachelorproef.

In de Tijdlijn Bachelorproef: geïntegreerd project biowetenschappen vind je terug wat de stappen zijn en wat je wanneer moet uitgevoerd hebben:

Tijdlijn Bachelorproef biowetenschappen 2021-2022 

Keuze onderwerp & samenstelling groepen

Je kan de lijst met beschikbare onderwerpen bekijken (in de ufora-cursussite) vanaf 28/09/2021.

Vanaf 01/10/2021 schrijf je je in in een groep van vier studenten via de Ufora-cursussite.

Duid in jullie groep een groepsverantwoordelijke aan (deze student wordt dan de contactpersoon voor alle communicatie m.b.t. de bachelorproef).

In de bachelorproef-applicatie duidt de groepsverantwoordelijke, na overleg (uiteraard!) binnen de groep, vier onderwerpen in volgorde van prioriteit aan uit de lijst. Deadline voor indienen keuze: 3e week van het academiejaar - 15/10/2021! Maak een bewuste en doordachte keuze.

Vanaf 20/10/2021 worden de toegewezen onderwerpen bekend gemaakt via de bachelorproef-applicatie en Ufora-cursussite.

Uitvoering bachelorproef

Vanaf 25/10/2021 plan je met je groep een eerste overleg met de promotor/begeleiders om de afspraken m.b.t. de uitvoering van jullie bachelorproef vast te leggen.

Op het platform Galileo vinden jullie terug hoe je een bachelorproef moet schrijven en presenteren, alsook hoe je de groepssamenwerking optimaliseert. Dit platform is jullie uitgangsbasis voor alle essentiële informatie m.b.t. wetenschappelijke communicatie. 

Bijkomende informatie en hulpbronnen zijn gebundeld op de facultaire pagina 'Wetenschappelijke communicatie: tips en tools'. Hier kan je ondermeer de "how to write"-guide en de "How to present"-guide voor studenten kan terugvinden.

Tijdens de uitvoering van jullie bachelorproef hebben jullie recht op minimaal 6 evaluatiemomenten waarbij je feedback krijgt omtrent zowel de vorderingen rond het schrijven van de bachelorproef als het praktisch werk.

Vraag je promotor/begeleiders de feedback te noteren op het formulier 'Permanente evaluatie van het verloop van de bachelorproef'!

Literatuurstudie

De literatuurstudie van de bachelorproef beslaat een 15-tal bladzijden en wordt in het Nederlands geschreven. Meer informatie over de inhoud en opmaak is terug te vinden op de Ufora-cursus en het document 'Nota's bij de Bachelorproef via Ufora'.

De deadline voor het indienen van de literatuurstudie van de bachelorproef bij de promotor is vrijdag 24 december 2021 om 17 u.

De voorstelling en verdediging van de literatuurstudie wordt gepland in februari 2022. Dit gebeurt in aanwezigheid van de promotor en één van de bachelorproefcoördinatoren.

Jullie verdediging dient te voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • Taal: Nederlands
 • Tijd presentatie: max. 15 min;
 • Tijd vraagstelling en verdediging: 15 min - elke student komt hierbij individueel aan bod en wordt hiervoor individueel geëvalueerd.

 

Geschreven rapport 

Jullie rapport dient de voldoen aan de volgende richtlijnen vermeld (je kan hiervoor de template 'Bachelorproef biowetenschappen' gebruiken, indien gewenst):

 • Taal: Nederlands
 • Aantal blz: 30 à 40; 
 • Lettertype:
  • Arial
  • Calibri
  • UGent Panno Text
  • Times New Roman
 • Formaat: A4
 • Indien papieren kopie: recto-verso afdrukken
 • Titelblad Bachelorproef Biowetenschappen
 • Zakelijke schrijfstijl en taal, logisch gestructureerde tekst en verzorgde layout (cf. richtlijnen op Galileo en criteria opgenomen in de "how to write" guide voor studenten)    

 • controleer ook of het geschreven rapport voldoet aan de richtlijnen in het document 'Nota's bij de Bachelorproef via Ufora'.

Deadline voor het Indienen van het Bachelorproefrapport: woensdag 18 mei 2022 om 17u.

 • De pdf van het geschreven rapport laad je op op de Ufora-cursussite voor de deadline.
 • Je bezorgt elk jurylid (inclusief je promotor) een elektronisch of gedrukt exemplaar (spreek hiervoor zelf af met de juryleden wat er gewenst is).

Mondelinge verdediging

Jullie verdediging dient te voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • Taal: Nederlands
 • Tijd presentatie: max. 15 min;
 • Tijd vraagstelling en verdediging: 15 min;
 • Presentatie volgens de richtlijnen op Galileo en de criteria opgenomen in de "How to present" guide voor studenten
 • Op de volgende data:
dinsdag 31 mei 2022
woensdag 1 juni 2022

 

Begeleiding

Facultaire bachelorproefcoördinator biowetenschappen: mevr. Ingrid De Leyn

Bachelorproefcoördinator per afstudeerrichting:

 • Bachelor of Science in de Biowetenschappen Biotechnologie: prof. Leen De Gelder
 • Bachelor of Science in de Biowetenschappen Landbouwkunde: mevr. Veerle Derycke
 • Bachelor of Science in de Biowetenschappen Tuinbouwkunde: mevr. Veerle Derycke
 • Bachelor of Science in de Biowetenschappen Voedingsindustrie: mevr. Ingrid De Leyn

Beoordeling

De jury is samengesteld uit:

 • een voorzitter (is één van de bachelorproefcoördinatoren)
 • twee expert juryleden
 • de promotor(s)

De beoordeling gebeurt op basis van de gedefinieerde Rubric bachelorproef biowetenschappen.

De scoreverdeling over de deelaspecten is terug te vinden in het Evaluatieformulier bachelorproef biowetenschappen.