Bachelorproef Bio-ingenieur

1. Tijdlijn bachelorproef: wat doe je wanneer?

Je bachelorproef is het sluitstuk van je opleiding 'bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen'.

Deze bachelorproef, die je in een groep van vier studenten uitwerkt, bestaat uit een literatuuronderzoek en een beperkte praktijkgerichte activiteit (zie studiefiche voor meer details).

In de Tijdlijn Bachelorproef Bio-ingenieurswetenschappen vind je terug wat de stappen zijn en wat je wanneer moet uitgevoerd hebben:

Tijdlijn_bachelorproef bio-ir_2023-2024

2. Hoe kies je je bachelorproef?

 • Je kan de lijst met beschikbare onderwerpen bekijken in de bachelorproefapplicatie bij aanvang van het academiejaar.
 • Wil je zelf een onderwerp aanbrengen, dan neem je contact op met de facultaire bachelorproefcoördinator, prof. Niko Verhoest
  • Vanaf 09/10/2023 tot 13/10/2023 schrijf je je in in een groep van vier studenten via de bachelorproefapplicatie.
  • Duid in jullie groep een groepsverantwoordelijke aan (deze student wordt dan de contactpersoon voor alle communicatie m.b.t. de bachelorproef).
  • In de bachelorproef-applicatie duidt de groepsverantwoordelijke, na overleg (uiteraard!) binnen de groep, jullie vier gelijkwaardig gekozen onderwerpen aan uit de lijst; of kiest voor de optie "wij stellen een eigen onderwerp voor" indien dit het geval is. Deadline voor indienen keuzes: 20/10/2023!
  • Vanaf 24/10/2023 worden de toegewezen onderwerpen bekend gemaakt via de bachelorproefapplicatie.

  3. Starten met de bachelorproef

  Wat wordt van jullie verwacht?

  • Neem de studiefiche grondig door.
  • Uiterlijk op 10/11/2023 plan je met je groep een eerste overleg met de promotor/begeleiders om de afspraken m.b.t. de uitvoering van jullie bachelorproef vast te leggen.
  • Kom voorbereid naar jullie eerste overleg met promotor/tutor.  Gebruik hiervoor de 'Leidraad voor groepssamenwerking bachelorproef'. Een handig middel om de groepsafspraken vast te leggen is de 'Projectfiche bachelorproef'.
  • Gebruik Galileo als basisplatform inzake wetenschappelijke communicatie (schrijven en spreken). 
  • Volg de informatie en communicatie over de bachelorproef op via de website en Ufora.
  • Respecteer de afspraken die gemaakt zijn binnen het labo.
  • Volg feedback op en hou jullie aan gemaakt deadlines (zie Projectfiche bachelorproef).
  • Handel volgens de afspraken rond wetenschappelijke integriteit.
  • Vraag hulp als die nodig is.

  Waar hebben jullie recht op?

  • Een actieve begeleiding van jullie promotor/tutor.
  • Eén keer formele feedback op de tussentijdse versie van je geschreven rapport (deadline: woensdag 1 maart 2024).
  • Eén keer formele feedback op je tussentijdse presentatie (deadline: zaterdag 1 april 2024).
  • Vraag je promotor/begeleiders de feedback te noteren op de feedbackchecklists!

  4. Hoe moeten je bachelorproefrapport en -presentatie er uitzien?

  Bachelorproefrapport

  Bachelorproefpresentatie

  5. Wanneer moet ik indienen en hoe gebeurt de evaluatie?

  Data indienen en verdedigen

  Evaluatiecriteria

  6. Wie zijn de bachelorproefcoördinatoren?

  Facultaire bachelorproefcoördinator: Prof. Niko Verhoest

  Bachelorproefcoördinator per major:

  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "bos- en natuurbeheer": Prof. Lander Baeten
  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "cel- en genbiotechnologie": Prof. Marjan De Mey
  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "chemie en voedingstechnologie": Prof. Peter Ragaert
  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "land- en waterbeheer": Prof. Stefaan De Neve
  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "landbouwkunde": Prof. Joost Dessein
  • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "milieutechnologie": Prof. Jana Asselman