Bachelorproef Bio-ingenieur

Principes

Om je diploma tot bachelor of Science in de bio-ingenieurswetenschappen te halen, moet je een bachelorproef (in een groep van vier) uitvoeren.

Deze bachelorproef bestaat uit een literatuuronderzoek en een beperkte praktijkgerichte activiteit (zie studiefiche en het document "Algemene principes betreffende bachelorproef" voor meer details).

In de Tijdlijn Bachelorproef Bio-ingenieurswetenschappen vind je terug wat de stappen zijn en wat je wanneer moet uitgevoerd hebben:

 Tijdlijn Bachelorproef bio-ingenieur

Keuze onderwerp & samenstelling groepen

Je kan de lijst met beschikbare onderwerpen bekijken (in de Ufora-cursussite) bij aanvang van het academiejaar.

Wil je zelf een onderwerp aanbrengen, dan neem je contact op met de facultaire bachelorproefcoördinator, prof. Niko Verhoest. Ter informatie en inspiratie kan hier het aanbod van de promotoren van de laatste jaren geraadpleegd worden:

Vanaf 14/10/2019 schrijf je je in in een groep van vier studenten via de Ufora-cursussite.

Duid in jullie groep een groepsverantwoordelijke aan (deze student wordt dan de contactpersoon voor alle communicatie met de Facultaire Studentenadministratie (FSA) m.b.t. de bachelorproef).

In de bachelorproef-applicatie duidt de groepsverantwoordelijke, na overleg (uiteraard!) binnen de groep, vier onderwerpen in volgorde van prioriteit aan uit de lijst; of kiest voor de optie "wij stellen een eigen onderwerp voor" indien dit het geval is. Deadline voor indienen keuze: 25/10/2019!

Vanaf 4/11/2019 worden de toegewezen onderwerpen bekend gemaakt via de bachelorproef-applicatie en Ufora-cursussite.

Uitvoering bachelorproef

Vanaf 12/11/2019 plan je met je groep een eerste overleg met de promotor/begeleiders om de afspraken m.b.t. de uitvoering van jullie bachelorproef vast te leggen.

Hoe je een bachelorproef moet schrijven, vind je terug op Galileo. Een bijkomende hulp is de "how to write" guide voor studenten, een checklist met criteria waaraan een wetenschappelijk geschreven rapport dient te voldoen, alsook het overzicht van tips, tools en informatiebronnen betreffende wetenschappelijk schrijven.

Hoe je een bachelorproef moet presenteren en verdedigen vind je eveneens terug op Galileo. Een bijkomende hulp is de "How to present" guide, een checklist met criteria waaraan een wetenschappelijke presentatie dient te voldoen, alsook het overzicht van tips, tools en informatiebronnen betreffende wetenschappelijk presenteren.

Tijdens de uitvoering van jullie bachelorproef hebben jullie recht op minimaal:

 • één keer feedback op de tussentijdse versie van je geschreven rapport
 • één keer feedback op je tussentijdse presentatie

Vraag je promotor/begeleiders de feedback te noteren op de feedbackchecklists!

Geschreven rapport

Jullie rapport dient de voldoen aan de volgende richtlijnen (je kan hiervoor de 'template 'Bachelorproef bio-ir' gebruiken indien gewenst; voor de studenten die in LaTex wensen te werken, is er onder de map "Bachelorproef Bio-ingenieur LATEX TEMPLATE" de nodige files te vinden ):

 • Taal: Nederlands (met uitzondering van projecten ingediend voor IGEM)
 • Aantal blz: 25 tot 35
 • Lettertype:
  • Arial
  • Calibri
  • UGent Panno Text
  • Times New Roman
 • lettergrootte: 11 of 12 pt
 • Formaat: A4
 • Indien papieren kopie: recto-verso afdrukken
 • Titelblad Bachelorproef Bio-ingenieur
 • Zakelijke schrijfstijl en taal, logisch gestructureerde tekst en verzorgde layout (cf. richtlijnen op Galileo en criteria opgenomen in de "how to write" guide voor studenten)    

Deadline voor het Indienen van het Bachelorproefrapport: vrijdag 5 juni 2020 om 17 uur:

 • De groepsverantwoordelijke laadt een pdf van het geschreven rapport op op de Ufora-cursussite (dit wordt geverifieerd door de FSA; Indien er geen pdf is opgeladen voor het gestelde tijdstip, kan de bachelorproef niet verdedigd worden! 
 • De pdf van het geschreven rapport bezorg je via mail aan de juryleden en promotor(s): minimaal 4 exemplaren.

Mondelinge verdediging 2019-2020

De voorstellingen en verdedigingen worden in juni georganiseerd en gaan on-line door.

De groepsverantwoordelijke laadt, uiterlijk de dag voor de verdediging, de presentatie op op de Ufora-cursussite.

Jullie verdediging dient te voldoen aan de volgende richtlijnen:

 • Taal: Nederlands
 • Tijd presentatie: 10 à 12 min;
 • Tijd vraagstelling en verdediging: 10 min;
 • Presentatie volgens de richtlijnen op Galileo en de criteria opgenomen in de "How to present" guide voor studenten
 • op de volgende data:
maandag 29 juni 2020 via MS Teams
dinsdag 30 juni 2020 via MS Teams

Begeleiding

Facultaire bachelorproefcoördinator: Prof. Niko Verhoest

Bachelorproefcoördinator per afstudeerrichting:

 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "bos- en natuurbeheer": Prof. Lander Baeten
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "cel- en genbiotechnologie": Prof. Marjan De Mey
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "chemie en voedingstechnologie": Prof. Mieke Uyttendaele
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "land- en waterbeheer": Prof. Stefaan De Neve
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "landbouwkunde": Prof. Monica Höfte
 • Bachelor in de bio-ingenieurswetenschappen "milieutechnologie": Prof. Arne Verliefde