Bachelorproefrapport bio-ingenieur

Het bachelorproefrapport dient te voldoen aan de volgende criteria:

 • te gebruiken template:  bachelorproefrapport
  • De titel van het geschreven rapport is deze die door de Opleidingscommissie werd goedgekeurd.
  • De volgende richtlijnen zijn van toepassing voor het rapport:
   • lettertype: Calibri
   • interlinie: 1,1
   • marges: 2 cm
 • Aantal blz:
 • Taal: Nederlands (met uitzondering van projecten ingediend voor IGEM)
 • Zakelijke schrijfstijl en taal, logisch gestructureerde tekst en verzorgde layout (cf. richtlijnen op Galileo)    

Deadline opladen bachelorproefrapport in de applicatie: maandag 6 mei 2024 om 17u!