Seminarie

Studiefiche

Studiepunten & studielast

Aan het opleidingsonderdeel seminarie worden 3 studiepunten toegekend.

Rekening houdend met het feit dat 1 studiepunt correspondeert met 25 tot 30 uur studielast wordt besloten dat de totale studielast (inclusief rapportering, opzoeken literatuur, verwerking en examinering) van dit opleidingsonderdeel minimaal 1 volledige week en maximaal 2 weken zou moeten bedragen. Ook intensieve cursussen kunnen hierin opgenomen worden.

Begeleiding

De voorzitters van de opleidingscommissies stellen ten laatste op de CKO van september de thema's voor het volgend academiejaar voor.

Per thema wordt er een contactpersoon voorgesteld.

Thema kiezen

Het keuzeopleidingsonderdeel seminarie kan maximaal één keer in het curriculum voorkomen. De master student kan binnen het vak vrij kiezen welk thema hij/zij wil volgen.

In academiejaar 2023-2024  worden volgende seminaries aangeboden. Alle informatie is beschikbaar vanaf september 2023.

  1. Insects in Food (4 - 8 juni + 5 - 8 september) - MSc bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding
  2. Meerdaagse excursie voedingsindustrie Karinthië-Oost-Tirol (1 april - 7 april 2024) - MSc bio-ingenieurswetenschappen: Levensmiddelenwetenschappen en voeding) - meer info (inloggen vereist)
  3. Sustainable Water Production , Treatment and Reuse (data nog te bepalen) - MSc bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie, MSc bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie, MSc bio-ingenieurswetenschappen: land, water en klimaat 
  4. Stikstofproblematiek (data nog te bepalen) - MSc bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde, MSc bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer, MSc bio-ingenieurswetenschappen: land, water en klimaat, MSc bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie