Opleidingscommissies

Taak

In de Opleidingscommissies (OCs) ontmoeten de eerste lijn aanbieders en de eerste lijn gebruikers van het onderwijs elkaar. Het belang van de OC voor taken op het gebied van zowel onderwijsbeleid als kwaliteitsbewaking kan dan ook niet worden onderschat.

De OC's zijn permanente adviesorganen van de faculteiten met betrekking tot het algemeen beleid en de organisatie van het onderwijs van de betrokken opleiding. Zij staan in voor het bepalen van de doelstellingen, de vormgeving en de praktische uitwerking van de inhoud van het onderwijs, voor het verloop en de begeleiding van de onderwijsleerprocessen en dragen de verantwoordelijkheid voor de resultaten ervan.

Hun taak omvat tevens de voortdurende optimalisering van de kwaliteit van het onderwijs en het documenteren ervan in de opleidingsmonitors. Zij zijn belast met het opleidingsprogramma voor een opleiding (ontwikkeling, implementatie en evaluatie).

Voor de internationale opleidingen fungeert de Management Board of een hiervan afgeleide en bevoegde stuurroep als FBW-opleidingscommissie.

Criteria samenstelling

zie artikel 35 van het Onderwijs- en examenreglement 2023-2024

Overzicht van de opleidingscommissies en hun OASIS-code

Opleidingen bio-ingenieur

OASIS-code OC

OASIS-code opleiding

OC-BSc in de bio-ingenieurswetenschappen

IOC-IBBIOR

IBBIOI

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: bos- en natuurbeheer

IOC-IMBONA

IMBONA

OC-MSc in Bioscience Engineering: Cell and Gene Biotechnology

IOC-IMCEGB

IMCEGB

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

IOC-IMCHEM

IMCHEM

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: landbouwkunde

IOC-IMLAND

IMLAND

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: land, water en klimaat

IOC-IMLAWA

IMLWKL

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding

IOC-IMLEMI

IMLEMI

OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: milieutechnologie

IOC-IMMITE

IMMITE

OC-MSc in Bioinformatics  (interfacultair)

COCBIOI

CMBIOI

OC-MSc in Bioscience Engineering: Sustainable Urban Bioscience Engineering (interuniversitair)

IOC-IMSUBE

IMSUBE

 

Opleidingen industrieel ingenieur

OASIS-code OC

OASIS-code opleiding

OC-BSc in de biowetenschappen

IOC-IB7BWE

IB7BWE

OC-MSc in de biowetenschappen: land- en tuinbouwkunde

IOC-IM7BWL

IM7BWL

OC-MSc in de biowetenschappen: voedingsindustrie

IOC-IM7BWV

IM7BWV

OC-MSc in de industriële wetenschappen: biochemie

IOC-IM7BCH

IM7BCH

OC-BSc in de bio-industriële wetenschappen

IOC-IB6BIW

IB6BIW

OC-MSc in de bio-industriële wetenschappen: circulaire bioprocestechnologie

IOC-IM6BIW

IM6BIW

 

Andere Masteropleidingen aansluiten bij bacheloropleidingen

OASIS-code OC

OASIS-code opleiding

OC-MSc in Aquaculture

IOC-IMAQUA

IMAQUA

OC-MSc in Environmental Science and Technology    

IOC-IMESTE

IMESTE

OC-MSc in Food Technology (interuniversitair)

IOC-IMFOTE

IMFOTE

OC-MSc in Nutrition and Food Systems

IOC-IMNURD

IMNUFS

OC-MSc in Pharmaceutical Engineering (interfacultair)

JOCMAPHEN

JMPHEN

 

Internationale Masteropleidingen aansluitend bij bacheloropleidingen

OASIS-code OC

OASIS-code opleiding

OC-International MSc in Environmental Technology and Engineering

IOC-IMETEB

IMETEB

OC-International MSc in Sustainable and Innovative Natural Resource Management

IOC-IMSINR

IMSINR

OC-International MSc in Rural Development

IOC-IMRDVC

IMRDVC

OC-International MSc in Soils and Global Change

IOC-IMSOGL

IMSOGL

OC-International MSc in Health Management in Aquaculture

IOC-IMAQHE

IMAQHE

 

Master-na-Masteropleiding

OASIS-code OC

OASIS-code opleiding

OASIS-code opleiding

OC-MSc in Sustainable Food Packaging

IOC-IN6SFP

IN6SFP

Links