OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding

Samenstelling

ZAP

  • Mieke Uyttendaele (voorzitter)
  • John Van Camp
  • Liesbeth Jacxsens
  • Paul Van der Meeren
  • Tina Kyndt (vervanger Koen Dewettinck)

AAP

  • Daylan Tzompa Sosa

 ATP

  • Tineke De Vriendt (secretaris)

Studenten

  • Hanne Criel
  • Thomas De Bock
  • Lieze Verhaeghe (2e semester)

Links

Contact

Mieke Uyttendaele