OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

Samenstelling

ZAP

 • Frederik Ronsse (voorzitter)
 • Paul Van der Meeren (secretaris)
 • Chris Stevens
 • Matthias D'Hooghe
 • Sven Mangelinckx

 AAP

 • Martijn Castelein
 • Stef Ghysels

ATP

 • Els Van Hende

Studenten

 • Lena Vanderhaeghen
 • Elia Myncke
 • Margot Aelbrecht

Links

Contact

Frederik Ronsse