OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

Samenstelling

ZAP

 • Frederik Ronsse (voorzitter)
 • Paul Van der Meeren (secretaris, ZAP-aanspreekpunt "internationale dimensie")
 • Thomas Heugebaert
 • Chris Stevens
 • Matthias D'Hooghe

 AAP

 • Martijn Castelein

ATP

 • Els Van Hende

Studenten

 • Margot Aelbrecht
 • Evert Verdegem
 • Maarten Lootens
 • Jarne Van der Aa

Links