OC-MSc in de bio-ingenieurswetenschappen: chemie en bioprocestechnologie

Samenstelling

ZAP

  • Frederik Ronsse (voorzitter)
  • Paul Van der Meeren (secretaris)
  • Chris Stevens
  • Matthias D'Hooghe
  • Sven Mangelinckx

 AAP

  • Sofie Lodens (Stef Ghysels, plaatsvervanger)

ATP

  • Els Van Hende

Studenten

  • Jan Deman
  • Fien Waegenaar
  • Quinten Mariën

Links

Contact

Frederik Ronsse