Structuur stageverslag

Het stageverslag omvat de volgende elementen:

Titelblad

Het titelblad omvat de volgende elementen:

 • academiejaar
 • titel
 • naam en opleiding van de student
 • naam en plaats van de stagegever
 • naam van stageverantwoordelijken (van respectievelijk de stagegever en de universiteit)

Dankwoord (1 pagina)

 

Sollicitatiedocumenten

 1. CV met motivatie
 2. sollicitatiebrief en eventuele toegevoegde stukken

Schets van het bedrijf in het algemeen en de bezochte vestiging in het bijzonder (3 pagina's):

  • structuur + organigram
  • bedrijfsdoelstelling
  • geleverde producten en diensten
  • voornaamste concurrenten
  • omvang van het bedrijf (tabellarisch)

   Deze informatie is vaak terug te vinden in het jaarverslag.

Taakbeschrijving van de stagiair eventueel opgesplitst per periode

kan worden opgevat in tabelvorm per week (cfr. werkfiches)

Technisch verslag van de uitgevoerde opdrachten (10-15 pagina's):

  • doelstelling
  • methodes en technieken
  • resultaten
  • besluiten

Ervaringsverslag:

  • op technisch vlak
  • op sociaal vlak

Algemeen besluit en balans