Structuur stageverslag

Het stageverslag omvat de volgende elementen:

 1. Titel.

  Het titelblad omvat de volgende elementen:
 • academiejaar
 • titel
 • naam en opleiding van de student
 • naam en plaats van de stagegever
 • naam van stageverantwoordelijken (van respectievelijk de stagegever en de universiteit)

 • Dankwoord (1 pagina)

 • Sollicitatiedocumenten:
  • CV met motivatie
  • sollicitatiebrief en eventuele toegevoegde stukken

 • Schets van het bedrijf in het algemeen en de bezochte vestiging in het bijzonder (3 pagina's):
  • structuur + organigram
  • bedrijfsdoelstelling
  • geleverde producten en diensten
  • voornaamste concurrenten
  • omvang van het bedrijf (tabellarisch)

   Deze informatie is vaak terug te vinden in het jaarverslag.

 • Taakbeschrijving van de stagiair eventueel opgesplitst per periode: kan worden opgevat in tabelvorm per week (cfr. werkfiches)

 • Technisch verslag van de uitgevoerde opdrachten (10-15 pagina's):
  • doelstelling
  • methodes en technieken
  • resultaten
  • besluiten

 • Ervaringsverslag:
  • op technisch vlak
  • op sociaal vlak

 • Algemeen besluit en balans