Wat moet ik doen bij afwezigheid?

Tijdens lessen, practica en oefeningen

  • Een korte ziekteperiode die alleen impact heeft op theoretische lessen hoef je niet te melden.
  • Een langere ziekteperiode waarbij je lessen mist die verplicht zijn (bv. practicum of excursie), moet je de lesgever onmiddellijk op de hoogte brengen. Die kan dan eventueel een compenserende activiteit opleggen. Je moet ook binnen de drie werkdagen een doktersattest voor de afwezige periode bezorgen aan de Facultaire Studentenadministratie als geldig bewijs voor de afwezigheid.
  • Bij een langdurige ziekte van enkele maanden kan je overwegen om het bijzonder statuut op basis van uitzonderlijke sociale of individuele omstandigheden aan te vragen.

Op het examen

  • Verwittig de verantwoordelijk lesgever (contactgegevens te vinden in het UGent-telefoonboek) en de Facultaire Studentenadministratie 
  • Bij gegronde afwezigheid : een inhaalexamen kan in afspraak met de lesgever binnen dezelfde examenperiode worden georganiseerd
  • Bij ongegronde afwezigheid: je wordt als afwezig genoteerd en niet-geslaagd verklaard voor het betreffende opleidingsonderdeel
  • Bezorg binnen de drie werkdagen een origineel geldig attest aan de Facultaire Studentenadministratie van de desbetreffende campus.