Van een academische bachelor naar een Engelstalige masteropleiding

Kan ik starten met de opleiding ?

Bekijk de toelatingsvoorwaarden van onze Engelstalige opleidingen om na te gaan of je kan starten op basis van jouw bachelordiploma en zo ja, op welke manier.

Rechtstreekse instroom

Wordt jouw diploma vermeld in de categorie "Rechtstreeks" (Direct admission) dan kan je zonder voorafgaande toestemming inschrijven voor de masteropleiding. 

Instroom via voorbereidingsprogramma

Procedure geldig voor studenten die een opleiding kiezen waarvoor kan ingeschreven worden aan UGent.

Wordt jouw bachelordiploma vermeld onder de categorie “Via voorbereidingsprogramma” (Via preparatory programme) dan moet je eerst een voorbereidingsprogramma volgen.

Het voorbereidingsprogramma wordt op maat samengesteld en zorgt ervoor dat je wordt 'bijgeschoold' zodat je met dezelfde voorkennis als de academische bachelors met rechtstreekse toegang aan de masteropleiding kan beginnen.

Om je programma definitief vast te leggen, dien je een aanvraagdossier in bij de trajectbegeleider. Dit kan via in de periode 1 maart - 30 augustus.

Het dossier omvat:

  • de naam van de Engelstalige opleiding die je wil volgen
  • een overzicht van de studies die je al hebt gevolgd
  • kopieën van diploma's en puntenbriefjes
  • omschrijving van de gevolgde vakken (= link naar de studiegids van de instelling waar het diploma werd behaald)

Instroom via een (verkorte) bacheloropleiding

Procedure geldig voor studenten die een opleiding kiezen waarvoor kan ingeschreven worden aan UGent.

Wie niet rechtstreeks of via een voorbereidingsprogramma in aanmerking komt voor toegang tot een masteropleiding, kan eerst een bijkomend bachelordiploma behalen. Afhankelijk van de vooropleiding kunnen eventueel vrijstellingen worden toegekend die - bij voldoende omvang - aanleiding kunnen geven tot studieduurvermindering.

Vragen? Contacteer de trajectbegeleider

Gerelateerde inhoud