Van een academische master naar een Engelstalige masteropleiding

Kan ik starten met de opleiding ?

Bekijk de toelatingsvoorwaarden van onze Engelstalige opleidingen om na te gaan of je kan starten op basis van jouw bachelordiploma en zo ja, op welke manier.

Rechtstreekse instroom

Wordt jouw diploma vermeld in de categorie "Rechtstreeks" (Direct admission) dan kan je zonder voorafgaande toestemming inschrijven voor de masteropleiding. 

Instroom via voorbereidingsprogramma of horizontale instroom

Heb je een masterdiploma en wordt jouw bachelordiploma vermeld onder de categorie “Via voorbereidingsprogramma” (Via preparatory programme) dan zijn er 2 mogelijkheden om te starten met een Engelstalige masteropleiding.

  • Via voorbereidingsprogramma

Het voorbereidingsprogramma zorgt ervoor dat je wordt 'bijgeschoold' zodat je met dezelfde voorkennis als de academische bachelors met rechtstreekse toegang aan de masteropleiding kan beginnen.

  • Via horizontale instroom

Op basis van een dossieronderzoek kan nagegaan worden of horizontale instroom mogelijk is. Het programma bestaat uit alle algemene mastervakken + masterproef + (afhankelijk van de vooropleiding van de student en de gekozen FBW-opleiding) vakken uit een rechtstreeks voorafgaande bacheloropleiding + eventueel keuzevakken. 

Indien het pakket vakken uit de rechtstreeks voorafgaande bacheloropleiding niet kan geïntegreerd worden in de 120 ECTS van de masteropleiding, dan is horizontale instroom niet mogelijk. In dit geval moet een voorbereidingsprogramma gevolgd worden.

Zowel een voorbereidingsprogramma of horizontaal instroomprogramma worden op maat samengesteld. 

Om je programma definitief vast te leggen, dien je een aanvraagdossier in bij de trajectbegeleider. Dit kan via in de periode 1 maart - 30 augustus.

Het dossier omvat:

  • de naam van de Engelstalige opleiding die je wil volgen
  • een overzicht van de studies die je al hebt gevolgd
  • kopieën van diploma's en puntenbriefjes
  • omschrijving van de gevolgde vakken (= link naar de studiegids van de instelling waar het diploma werd behaald)

Instroom via een (verkorte) bacheloropleiding

Wie niet rechtstreeks, via een voorbereidingsprogramma of via horizontale instroom in aanmerking komt voor toegang tot een masteropleiding, kan eerst een bijkomend bachelordiploma behalen. Afhankelijk van de vooropleiding kunnen eventueel vrijstellingen worden toegekend die - bij voldoende omvang - aanleiding kunnen geven tot studieomvangvermindering.

Vragen? Contracteer de trajectbegeleider

  • Campus Coupure (bio-ingenieuropleidingen en Engelstalige masteropleidingen):