Praktisch tijdens je studie

Lesroosters en groepsindelingen

De lesroosters zullen ten laatste beschikbaar zijn op 15 juli 2021. Je zal ze vanaf dan kunnen raadplegen via de Studiekiezer. Kies links academiejaar 2021-2022 en klik op je opleiding. Je vindt het lesrooster onder het tabblad ‘programma’. Het lesrooster zal, van zodra het afgewerkt is, naast ‘afdruk programma’ verschijnen. Het lesrooster van het tweede semester kan wel nog wijzigen.

Na inschrijving voor het academiejaar 2021-22 kan je via centauro.ugent.be jouw persoonlijke lesrooster raadplegen. Log in met je UGent-account en klik op ‘mijn kalender’. Van zodra de lessenroosters klaar zijn zullen ze voor jou beschikbaar gesteld worden.

 • Voor de bacheloropleidingen worden alle vakken van de drie studiejaren opgesomd. In de kolom 'MT1' (ModelTraject1) kun je zien tot welk studiejaar (BA 1, 2 of 3) het vak behoort.
 • Voor vakken met meerdere lesmomenten of lokalen, verwijzen we naar de infobrochures of naar Ufora. Daar kan je zien hoe het vak precies wordt georganiseerd (modules, oefeningen, groepjes etc.).

mercator A-gebouw

Examens

Examensecretariaat met alle informatie over de examens.

Online lessen

Voor de online lessen zal je vanachter je computer de interactieve lessen volgen. Je zal dus een standaardlaptop nodig hebben,waar Microsoft officetoepassingen op draaien. Als het budget het toelaat, investeer dan in voldoende batterij. Je kan de online lessen van thuis uit volgen, samen met je medestudenten vanuit een werk- en studieplek binnen de UGent, of vanuit je Study-OO (als je een nieuwe student bent aan de UGent). De info over de Study-OO wordt verspreid via de Ufora infosite. Je hebt een vast uurrooster waarin zowel de on campus als de online onderwijsactiviteiten zichtbaar zijn. Dit uurrooster biedt jou een duidelijke structuur om je onderwijsactiviteiten te plannen en te organiseren. Alle tips & tricks over de digitale tools kan je hier vinden.

Cursusdienst

 • Alle boeken en syllabi voor het eerste semester zullen online besteld moeten worden bij de Standaard Boekhandel. Als het pakket klaar is, zal je verwittigd worden en kan je het pakket afhalen in de winkel op de Kouter. Je moet inloggen met je UGent-gegevens.
 • De boeken- en syllabilijsten zullen begin september hier staan.
 • Je kan vanaf maandag 13 september bestellen op de studentenwebshop van de boekhandel.
 • Opgelet! Vergeet niet om een lidkaart van Veto te kopen, voor je je boeken bestelt!  Je wilt toch immers die gekke korting niet mislopen?

Onze lidkaart kost dit jaar € 8, wat niets is in vergelijking met wat je ervoor terugkrijgt. Denk aan korting op je boekenpakketten, korting bij handelszaken die ons sponsoren, korting op onze activiteiten...  Als je al een lidkaart kocht in het eerste semester, kan je je persoonlijke kortingscode terugvinden in je mailbox.

De aankoop van een lidkaart staat volledig los van eender welke verplichting wat betreft het bijwonen van Veto-activiteiten.

Bestellen: via mail naar preses@vetogent.be, aan het onthaal van het A-gebouw of op onze activiteiten. Alle info: https://vetogent.fkgent.be/lidkaart

 • Boeken-en syllabilijsten voor het tweede semester 2020-2021.
 • Studenten die heroriënteren vinden in de boeken-en syllabilijsten van het eerste semester 2020-2021 wat ze moeten kopen. Je mailt als heroriënteerder best naar Barbara bij de Standaard Boekhandel op de Kouter: sb.gent@standaardboekhandel.be. Je laat haar weten wat je nodig hebt en Barbara zorgt ervoor dat alles klaar ligt in de winkel.

Lesgevers

Heb je inhoudelijke vragen rond de lessen en opdrachten, contacteer dan de verantwoordelijke lesgever van het vak via mail. Je kan de lesgevers ook contacteren voor een afspraak.

Bachelor- en masterproeven

Alle informatie over de bachelor- en masterproeven wordt via Ufora gecommuniceerd.

Reglementen en studiefiches

Werkveldervaring

Sollicitatieseminarie

 • Alle masterstudenten nemen in het kader van het opleidingsonderdeel werkveldervaring deel aan het sollicitatieseminarie dat plaatsheeft op donderdag 1 april en vrijdag 2 april 2021. Alle nodige informatie daarover wordt later meegedeeld via de cursussen werkveldervaring op Ufora.

Stage

 • Alle masterstudenten lopen tijdens hun masterjaar minimum een maand (4 weken) stage.
 • Alle informatie over de stage is beschikbaar in de cursussen Werkveldervaring op Ufora (MaMC 703305, MaV 703607 en MaT 704086).
 • Titularis opleidingsonderdeel Werkveldervaring: Christophe Wybraeke
 • De officiële stageperiodes voor het academiejaar 2020-2021 zijn:
  1/ 25.01.2021-19.02.2021 of
  2/ 17.05.2021-11.06.2021 of
  3/ 4 weken (of langer) meteen na de examens in juni en/of tijdens zomervakantie op het einde van het masterjaar (juli en/of augustus)