Praktisch tijdens je studie

Lesroosters en groepsindelingen

 • De lessen starten op maandag 25 september 2023.
 • Via de studiekiezer kan je het rooster van je afstudeerrichting zien. Je vindt echter je persoonlijke lesrooster eens je je persoonlijke curriculum voorgelegd hebt dus) via oasis.ugent.be. Log in met je UGent-account en klik op ‘Mijn kalender’. Zo kom je in TimeEdit (TE) Viewer. (Handleiding lesroosters)

Opmerkingen daarbij:

 • Afhankelijk van de inschrijvingscijfers en de gekozen talen, is het niet uitgesloten dat er nog wijzigingen in je lesrooster optreden. De roosters zijn gemaakt op basis van schattingen en aantallen van de voorbije jaren.

  Als groepen onevenwichtig verdeeld blijken te zijn of als er te weinig studenten in een bepaalde groep zitten, kan de roosteraar nog aanpassingen doen. Hou je persoonlijke lesrooster dus zeker in de gaten.

 • Ben je een student in een modeltraject, dan zie je je rooster zodra je curriculum in voorstel voorgelegd werd. Je dient je curriculum in via oasis. Je wordt automatisch ingedeeld in een groep.

 • Zie je niet alle lessen staan? Dan kan het zijn dat je niet automatisch gekoppeld werd. In dat geval moet je zelf je groep toevoegen.
 • Ben je een student in een geïndividualiseerd traject (GIT):

  • dan bekijk je eerst je curriculum via de studiekiezer en dien je vervolgens je curriculum in via oasis.

  • Voor de vakken waar er verschillende groepen zijn, kies je zelf een groep via deze instructies
 • Bekijk alvast de academische kalender.

mercator A-gebouw

Examens

Examensecretariaat met alle informatie over de examens.

Cursusdienst

 • Vanaf 26 januari kan je je boeken en cursussen online bestellen (klik op VETO!). Het pakket kan je vanaf 6 februari afhalen in de Standaard Boekhandel in het shoppingcentrum Zuid in Gent.
 • De boeken- en syllabilijst.
 • Vergeet niet om een lidkaart van Veto te kopen, voor je je boeken bestelt, dan krijg je kortingVeto is de studentenvereniging van de vakgroep.

De Veto-lidkaart kost € 10. De kaart moet online aangekocht worden om van de korting te kunnen genieten wanneer je je boeken bestelt. Vanaf 25/09/2023 is de kaart ook te koop aan het onthaal van het A-gebouw en op al onze activiteiten. Ze geeft je niet alleen korting op je boekenpakket voor Toegepaste Taalkunde, maar zorgt er ook voor dat je het hele jaar lang korting krijgt bij bepaalde handelszaken en geeft je voordeligere tarieven voor bepaalde Veto-activiteiten.  Alle info: https://vetogent.fkgent.be/lidkaart

Lesgevers

Heb je inhoudelijke vragen rond de lessen en opdrachten, contacteer dan de verantwoordelijke lesgever van het vak via mail om een afspraak te maken.

Bachelor- en masterproeven

Alle informatie over de bachelor- en masterproeven wordt via Ufora gecommuniceerd. 

Hier vind je een overzicht van onderwerpen die aan bod kunnen komen voor het schrijven van je bachelor- of masterproef tijdens de opleiding Toegepaste Taalkunde.

Reglementen en studiefiches

Werkveldervaring

Sollicitatieseminarie

 • Alle masterstudenten nemen in het kader van het opleidingsonderdeel werkveldervaring deel aan het sollicitatieseminarie dat plaatsheeft van 20 tot en met 22 maart 2024 in Destelheide in Dworp . Alle nodige informatie daarover wordt meegedeeld via de cursussen werkveldervaring op Ufora.

Stage

 • De studenten van de master in de meertalige communicatie en van de master in het vertalen lopen tijdens hun masterjaar minimum een maand (4 weken) stage.
 • De stages van de studenten van de master in het tolken worden intern georganiseerd en zijn geïntegreerd in de tolkpraktijklessen.
 • Alle informatie over de stage is beschikbaar in de cursussen Werkveldervaring op Ufora
 • Titularis: Christophe Wybraeke
 • De officiële stageperiodes voor het academiejaar 2023-2024 zijn:
 • 1e stageperiode: 29.01.2024-23.02.2024
 • 2e stageperiode: 20.05.2024-14.06.2024
 • 3e stageperiode: zomervakantie