Praktisch tijdens je studie

Lesroosters en groepsindelingen

 • De lessen starten op maandag 26 september 2022.
 • Je vindt je lesrooster (op basis van je persoonlijke curriculum) via oasis.ugent.be. Log in met je UGent-account en klik op ‘mijn kalender’. Je kan je rooster ook zoeken via de studiekiezer.ugent.be.
 • Bij inschrijving word je aan een groep toegewezen en zie je na het samenstellen van je curriculum je persoonlijk uurrooster. Opgelet: je ziet het uurrooster pas als je het hebt voorgelegd ter goedkeuring aan de administratie. 
 • Voor de bacheloropleidingen worden alle vakken van de drie studiejaren opgesomd. In de kolom 'MT1' (ModelTraject1) kun je zien tot welk studiejaar (BA 1, 2 of 3) het vak behoort.
 • De meeste lessen krijg je op campus Mercator, Abdisstraat 1. Je zal soms ook les hebben op een andere campus.
 • Bekijk alvast de academische kalender.

Programmahervorming

In academiejaar 2022-2023 zijn er een aantal wijzigingen in het bachelorprogramma (bv. nieuwe naam van een aantal vakken; nieuwe vakken in BA1; meer keuzeruimte in BA3). Deze programmahervorming heeft vooral gevolgen voor studenten die met een geïndividualiseerd traject (GIT) (zullen) studeren. Meer gedetailleerde informatie vind je in deze bundel. Van GIT-studenten wordt verwacht dat zij deze bundel grondig doornemen.

Met specifieke vragen kan je terecht bij de trajectbegeleider van de opleiding, Anne Verwaeren.

Examens

Examensecretariaat met alle informatie over de examens.

Cursusdienst

 • Vanaf 19 september kan je je boeken en cursussen online bestellen. Het pakket kan je een paar dagen later afhalen in de Standaard Boekhandel op de Kouter in Gent.
 • de boeken- en syllabilijst kan je hier begin september vinden.
 • Vergeet niet om een lidkaart van Veto te kopen, voor je je boeken bestelt, dan krijg je kortingVeto is de studentenvereniging van de vakgroep.

De Veto-lidkaart kost € 10. De kaart moet online aangekocht worden om van de korting te kunnen genieten wanneer je je boeken bestelt. Vanaf 26/09/2022 is de kaart ook te koop aan het onthaal van het A-gebouw en op al onze activiteiten. Ze geeft je niet alleen korting op je boekenpakket voor Toegepaste Taalkunde, maar zorgt er ook voor dat je het hele jaar lang korting krijgt bij bepaalde handelszaken en geeft je voordeligere tarieven voor bepaalde Veto-activiteiten.  Alle info: https://vetogent.fkgent.be/lidkaart

Lesgevers

Heb je inhoudelijke vragen rond de lessen en opdrachten, contacteer dan de verantwoordelijke lesgever van het vak via mail. Je kan de lesgevers ook contacteren voor een afspraak.

Bachelor- en masterproeven

Alle informatie over de bachelor- en masterproeven wordt via Ufora gecommuniceerd.

Reglementen en studiefiches

Werkveldervaring

Sollicitatieseminarie

 • Alle masterstudenten nemen in het kader van het opleidingsonderdeel werkveldervaring deel aan het sollicitatieseminarie dat plaatsheeft van 20 tot en met 22 maart 2023 in het Provinciaal Vormingscentrum in Malle. Alle nodige informatie daarover wordt meegedeeld via de cursussen werkveldervaring op Ufora.

Stage

 • De studenten van de master in de meertalige communicatie en van de master in het vertalen lopen tijdens hun masterjaar minimum een maand (4 weken) stage.
 • De stages van de studenten van de master in het tolken worden intern georganiseerd en zijn geïntegreerd in de tolkpraktijklessen.
 • Alle informatie over de stage is beschikbaar in de cursussen Werkveldervaring op Ufora
 • Titularis: Christophe Wybraeke
 • De officiële stageperiodes voor het academiejaar 2022-2023 zijn: 1/ 30.01.2023-24.02.2023 of 2/ 22.05.2023-16.06.2023 of 3/ 4 weken (of langer) meteen na de examens in juni en/of tijdens de zomervakantie op het einde van het masterjaar (juli en/of augustus 2023)