Kan ik een master volgen na een bachelor elders behaald te hebben?

Kan ik met een bachelor toegepaste taalkunde behaald aan een andere instelling in Vlaanderen de master vertalen, tolken of meertalige communicatie aan de UGent volgen?

 • Als je bacheloropleiding zowel een uitgebreid pakket Nederlands als twee vreemde talen (uit het aanbod Engels, Spaans, Frans, Italiaans, Duits, Russisch of Turks) bevat, dan kun je zonder schakel- of voorbereidingsprogramma instappen in de master.
 • Als dat niet zo is – bijvoorbeeld omdat je in je bachelor weinig of geen Nederlands hebt gekregen – dan volg je eerst nog een (beperkt) voorbereidingsprogramma. Dat voorbereidingsprogramma wordt bepaald op basis van jouw persoonlijke dossier. Hiervoor neem je contact op met de trajectbegeleider Anne Verwaeren.

Na welke academische en professionele bachelors kan ik – mits een schakel- of voorbereidingsprogramma – een master in het vertalen, tolken of meertalige communicatie volgen?

We maken een onderscheid tussen schakelprogramma’s en voorbereidingsprogramma’s. Een schakelprogramma volgt op een professionele bachelor en brengt je de noodzakelijke academische en domeinspecifieke competenties bij. Een voorbereidingsprogramma volgt op een academische bachelor en legt de klemtoon op de domeinspecifieke competenties (je wordt verondersteld de algemeen wetenschappelijke competenties te beheersen) (zie https://www.ugent.be/nl/opleidingen/schakel-en-voorbereidingsprogrammas). Bij een voorbereidings- of schakelprogramma behaal je geen academisch bachelordiploma, maar een toegangsticket tot een masteropleiding.

Via de studiekiezer kun je het volledige opleidingsaanbod van de UGent bekijken en kun je gemakkelijk aan de hand van je vooropleiding nagaan welke vervolgopleidingen je kunt volgen.

Schakel- en voorbereidingsprogramma's

Alle info over schakel- en voorbereidingsprogramma's op de opleidingspagina.

   Geen schakel- of voorbereidingsprogramma?

   Kom je met jouw bachelordiploma niet in aanmerking voor een schakel- of voorbereidingsprogramma, maar wil je wel een master in het vertalen, tolken of meertalige communicatie behalen, dan moet je instappen in de bachelor. Op basis van je dossier (en de specifieke vakken die je in je vooropleiding gevolgd hebt) kun je wel nagaan of je vrijstellingen kunt krijgen voor bepaalde vakken. Alle info bij Anne Verwaeren.

   Ik heb een bachelor of master taal- en letterkunde gevolgd. Kan ik nog een master tolken, vertalen of meertalige communicatie volgen?

   Bachelors (of masters) in de taal- en letterkunde kunnen via een voorbereidingsprogramma toegang krijgen tot de master in het vertalen, de master in het tolken of de master in de meertalige communicatie. Er zijn drie verschillende voorbereidingsprogramma’s.

   Andere veelgestelde vragen