Vervolgopleidingen

Zijn vervolgopleidingen nodig?

Vervolgopleidingen na het behalen van je master in Vertalen, Tolken, Meertalige Communicatie of de Educatieve Master Talen zijn niet noodzakelijk, maar we zien wel dat veel studenten ervoor kiezen om nog een bijkomende opleiding te volgen. We bieden vanuit de vakgroep zelf verschillende vervolgtrajecten aan:

Via de studiekiezer kun je het volledige opleidingsaanbod van de UGent bekijken en kun je gemakkelijk aan de hand van je vooropleiding nagaan welke vervolgopleidingen je kunt volgen en of je rechtstreeks toegang hebt dan wel een voorbereidingsprogramma moet volgen.

Er zijn dus tal van mogelijkheden.

Meer vragen over vervolgopleidingen?

Welke vervolgopleidingen biedt de vakgroep aan?

We bieden vanuit de vakgroep verschillende vervolgtrajecten aan:

Het postgraduaat Conferentietolken beoogt een vervolmaking in het consecutief en simultaan tolken binnen een conferentiecontext. Het richt zich tot binnen- en buitenlandse studenten met een voldoende kennis van het Nederlands en de gekozen talen, die een doorgedreven beroepsgerichte vorming zoeken.

Het conferentietolken bestaat traditioneel uit consecutief tolken en simultaan tolken. Hoewel in het beroepsleven vooral simultaan getolkt wordt, is consecutief tolken onontbeerlijk als voorbereiding bij het simultaan tolken.

CALM biedt een antwoord op de groeiende vraag van de industrie naar gevorderde vorming in geavanceerde communicatie-, vertaal- en taaltechnologie. Technologie is namelijk een onmisbaar onderdeel geworden van het werk in de taal-, vertaal- en communicatie-industrie. De studenten worden niet enkel getraind in het gebruik van digitale tools, maar krijgen ook inzicht in de achterliggende processen en computertechnieken. Binnen het postgraduaat wordt aandacht besteed aan zaken zoals:

 • search engine optimalization
 • vertaalbeheersystemen en terminologie- en dataminingstools
 • machinevertaling
 • desktop publishing en authoring tools bij technisch schrijven
 • beheer van content management systemen toegepast op meertalige websites
 • basisvaardigheden programmeren (Python)

Door zijn focus, richt het postgraduaat CALM zich specifiek op studenten met een talen- of communicatiediploma die een leidinggevende rol ambiëren binnen een vertaal- of communicatiebedrijf.

  Voor elke nieuwe beëdiging en opname in het nationale register van de beëdigde tolken en vertalers is een bewijs nodig van juridische kennis. De UGent biedt daarom een vorming ‘beëdigd tolken’ en een vorming ‘beëdigd vertalen’ aan, waarmee je dat bewijs zal kunnen halen. De permanente vormingen ‘beëdigd tolken’ en ‘beëdigd vertalen’ aan de vakgroep Vertalen, Tolken en Communicatie van de UGent werden allebei door de FOD Justitie erkend als juridische opleiding. Zij voldoen dus aan de voorwaarden vastgelegd in het KB van 30 maart 2018 en kunnen getuigschriften van juridische kennis uitreiken. De erkenning geldt tot 2028.

  * studenten die de master tolken behaalden sinds 2018-2019 en vertalers die hun diploma behaalden sinds 2019-2020 hebben het bewijs van juridische kennis door hun masteropleiding behaald.

  Andere veelgestelde vragen