De UGent bouwt Zuid-Koreaanse hub verder uit met vestiging van Marine@UGent

(20-09-2023) De Zuid-Koreaanse vestiging van marine@ugent zal het belangrijkste mariene onderzoeksinstituut van de regio worden.

In 2024 opent de UGent een vestiging van het interfacultair consortium Marine@UGent op Ghent University Global Campus, haar campus in Zuid-Korea. Daarmee zal de UGent haar Zuid-Koreaanse campus in Incheon verder versterken en uitbouwen en komt ze tegemoet aan de vraag van de Zuid-Koreaanse overheid om haar internationaal erkende expertise op het gebied van marien en maritiem onderzoek te vertalen naar de concrete uitdagingen voor de regio.

Zuid-Korea is een schiereiland met een gigantische kustlijn en een zeer grote mariene biodiversiteit, die bijzonder interessant is voor hoogstaand marien en maritiem onderzoek. De brede expertise van Marine@UGent vormt de basis voor het nieuw op te richten onderzoeksinstituut op de UGent-campus in Zuid-Korea.

De Zuid-Koreaanse overheid steunt de oprichting van het nieuwe onderzoeksinstituut en staat ook in voor de financiering ervan. De Zuid-Koreaanse afdeling van Marine@UGent zal er nauw samenwerken met de nationale en lokale industrie, overheden en kennisinstellingen.

Op de campus zal er voorzien worden in labo’s en kantoorruimte voor Marine@UGent. De bedoeling is dat bij de opstart 15 UGent’ers voor de Zuid-Koreaanse afdeling werken, zowel onderzoekers als administratief en technisch personeel. Dit zal gebeuren in nauwe samenwerking met onderzoekers en professoren van de home campus.

Marine@UGent

De UGent richtte een 10-tal jaar geleden het consortium Marine@UGent op: een kenniscluster met ondertussen 72 onderzoeksgroepen, verspreid over 10 faculteiten en intussen meer dan 500 onderzoekers uit verschillende vakgebieden, mariene biotechnologie, natuurgebaseerde oplossingen, duurzame zeevoeding, zeevaart en maritieme logistiek, gezonde oceanen, offshore energie en meervoudig gebruik van oceanen.

Marine@UGent speelt een centrale rol in grote maatschappelijke uitdagingen zoals klimaatverandering, vervuiling en voedselvoorziening. Ze zoekt naar innovatieve en duurzame oplossingen om het behoud van de oceanen en duurzaam gebruik te verzekeren nu en in de toekomst.

Heel wat Zuid-Koreaanse onderzoeksinstituten leggen zich toe op mariene wetenschap, aquacultuur en visserij. Echter in het gebied van de Westelijke Zee (Incheon, waar de UGent-campus gelegen is) zijn er weinig tot geen mariene onderzoeksinstituten aanwezig, terwijl de Zuid-Koreaanse overheid Incheon beschouwt als basis voor de meest geavanceerde maritieme industrie. Met complementaire thema’s zoals biomaterialen, duurzame aquacultuur technologie en hernieuwbare energie, alsook expertise op het vlak van transdisciplinariteit, zal Marine@UGent de Zuid-Koreaanse instellingen versterken en als de belangrijkste hub voor marien en maritiem onderzoek in deze regio fungeren.