UGent en Fluxys onderzoeken ondergrondse waterstofopslag

(24-10-2023) In Loenhout in de Antwerpse Kempen wordt een kilometer onder de grond onderzocht of waterstof in de ondergrond kan worden opgeslagen.

Op die plaats gebruikt het  Belgische gasnetbedrijf Fluxys momenteel al een ondergrondse poreuze grondlaag voor de opslag van aardgas. Deze stockagemogelijkheid moet plotse pieken in het gasverbruik tijdens de winter kunnen opvangen. Fluxys en wetenschappers van de UGent (prof. Tom Bultreys - vakgroep Geologie, prof. Joris Thybaut - vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde en prof. Nico Boon - vakgroep Biotechnologie) bekijken nu of de ondergrond ook geschikt is om waterstof tijdelijk te bewaren. Het doel van 'BE-HyStore' is om de bestaande ondergrondse opslag voor aardgas op termijn om te vormen naar waterstof. 

“We zijn verheugd dat we de jarenlange samenwerking tussen Fluxys en de Universiteit Gent rond waterstofonderzoek kunnen voortzetten via het Be-HyStore project, gesteund door de federale overheid. Dit nieuwe project maakt het mogelijk om de kloof tussen de academische wereld en industriële toepassingen te overbruggen. We zijn trots dat we het voortouw nemen in baanbrekend onderzoek naar ondergrondse waterstofopslag, dat het potentieel heeft om een revolutie teweeg te brengen in de manier waarop we hernieuwbare energie opslaan."
Louis Sileghem, Waterstofplatform Manager UGent

De federale overheid heeft 833.000 euro uitgetrokken voor deze test. Het geld komt uit het Energietransitiefonds, dat gefinancierd wordt via de vergoeding die Engie betaalt om de kerncentrales Doel 1 en 2 tien jaar langer tot 2025 te laten draaien. Het totaalbudget van het BE-HyStore project bedraagt 1.137.882,34 euro. 

"Waterstof is essentieel om onze zware industrie te vergroenen en onze klimaatdoelstellingen te halen. Net als bij wind op zee maken we van België een leider in groene waterstof: enkele maanden geleden met de aanleg van de eerste waterstofleidingen en vandaag met de opslag van waterstof in Loenhout. Een baanbrekend concept dat voortvloeit uit een onderzoeksproject dat werd gesteund met het energietransitiefonds. Onze energiestrategie is erop gericht om dankzij hernieuwbare energie onze energietoekomst in eigen handen te nemen en onze energieonafhankelijkheid te versnellen. We effenen het pad naar een duurzame en klimaatneutrale toekomst voor ons land.”
Tinne Van der Straeten, federaal minister van Energie.

De potentiële opslagcapaciteit van de ondergrond in Loenhout bedraagt 2,4 terawattuur, het equivalent van dertig miljoen elektrische wagens. Omwille van de unieke geologische structuur is de site in de Noorderkempen zeer geschikt om gasvormige moleculen op te slaan. En door overschotten van groene energie om te zetten in waterstof en op te slaan onder de grond, gaat er in theorie niks verloren. Het streefdoel is begin 2024 duidelijkheid te kunnen geven.