Doctoraatsbursaal

Uiterste inschrijvingsdatum
Feb 19, 2023 00:00
Vakgroep/directie/dienst
TW08 - Vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering
Type contract
Contract van bepaalde duur
Diploma
Masterdiploma in de wetenschappen of master in de industriële wetenschappen elektrotechniek of elektronica / master in de wiskunde
Bezettingsgraad
100%
Vacature type
Overig academisch personeel

Functieomschrijving

De onderzoeksgroep EELAB / Lemcko is verbonden aan de Universiteit Gent en gevestigd op de campus van de UGent in Kortrijk. EELAB/Lemcko is gespecialiseerd in Power Quality, Smart µGrids, Hernieuwbare energie, Hosting capacity en netflexibiliteit. Meer info vindt u op www.ugent.be/ea/eemmecs/lemcko/en.

Doel van het onderzoek
Fotovoltaïsche installaties (PV), elektrische voertuigen (EV), energieopslag (ES) en warmtepompen (HP), generiek"Stochastic Distribution Grid Exchanges" (SDGE) genoemd kunnen leiden tot extra stress op het distributiesysteem door hun fundamenteel verschillend gedrag van traditionele huishoudens en gebouwen. Door het toegenomen gebruik van stochastische distributienet-uitwisselingen wordt de beschikbare netcapaciteit onvoorspelbaarder. De netcapaciteit, verder aangeduid als "ampaciteit" is belangrijk voor de distributienetbeheerder (DNB). Gebruikers moeten weten in welke mate zij onder verschillende omstandigheden stroom kunnen uitwisselen met het net, en in welke mate zij kunnen deelnemen aan de energiediensten en -markten. Daarbij wordt rekening gehouden met (i) de impact van decentrale opwekking, (ii) de integratie van opslag en (iii) de integratie van intelligente systemen voor flexibel netgebruik. De doelstelling van het project kan worden samengevat als de ontwikkeling van een innovatief concept om onthaalcapaciteitsproblemen op distributienetten te vermijden, rekening houdend met een maximaal gebruik van het net, met als doel de prestaties en de betrouwbaarheid te verbeteren.

Functieomschrijving
De grote penetratie van stochastische gedistribueerde netuitwisselingen in bestaande distributienetten brengt veel stroomkwaliteitsproblemen met zich mee die grote en kleine verbruikers sterk kunnen treffen. Afhankelijk van de mate van gelijktijdigheid van PV-productie en energievraag, kunnen netcongestie en stroomkwaliteitsproblemen optreden. Integratie van PV in distributiesystemen kan ook leiden tot spanningsstijgingen en toenemende spanningsonbalans vanwege de typische hoge gelijktijdigheid. Bovendien zou de wijdverspreide invoering van EV en HP's leiden tot congestie van het net en problemen met de onderspanning, en een hogere mate van flexibiliteit van het systeem vereisen.
Daarnaast moet de haalbaarheid van de integratie van lokale opslag worden onderzocht, met het oog op de vermindering van problemen in verband met de stroomkwaliteit. Met de verzamelde resultaten, moeten lijnbelastingen en onbalans worden geëvalueerd om kwalitatieve feedback te geven over de tekortkomingen en voordelen van deze benaderingen.
Er moet een stochastische ongebalanceerde optimale stroom worden ontwikkeld om de maximale hostingcapaciteit in het day-ahead tijdschema te bepalen. Om te restrictieve hostingcapaciteiten te vermijden, moeten kansbeperkingen worden gedefinieerd die een aanvaardbaar congestierisiconiveau bieden vanuit het perspectief van de DNB.

Onderzoeksresultaten/Taken:

 • Ontwikkelen van een beoordeling voor verschillende congestiedefinities
 • Bouw een optimaal vermogensmodel voor dynamische berekening van de hostingcapaciteit
 • Optimalisatiebeperkingen voor een op statistische vermogensstromen gebaseerd LV-netmodel
 • Definiëren van de mitigatiemogelijkheden ter verbetering van de stroomkwaliteit, rekening houdend met de probabilistische grenzen die in de relevante normen zijn vastgesteld
 • Voorspelling van aanvaardbaar aantal elektrische eenheden op basis van dynamische belastingsduurcurves voor een bepaald feeder-model

Aanvullende taken:

 • De verzamelde onderzoeksresultaten publiceren in vooraanstaande tijdschriften.
 • Begeleiden en opvolgen van Ma thesis studenten tijdens hun projecten gerelateerd aan uw onderzoek.
 • De Lemcko collega’s ondersteunen tijdens onderwijs en labsessies.

Functieprofiel

 • Je hebt één van de volgende masterdiploma's:
  • Master in Engineering richting werktuigkunde-elektrotechniek Power Engineering, Elektrische engineering of toegepaste Fysica. Masters in Wiskunde met affiliatie met hernieuwbare energie
  • Master in Industriële wetenschappen in de domeinen Elektrotechniek, Elektromechanica en/of Regeltechniek
  • Gelijkwaardige master in elektrotechniek of elektromechanica.
 • Je bent zeer gemotiveerd, zelfkritisch, en je werkt nauwkeurig
 • Een goede kennis van Matlab, Simulink, Python en Latex is een troef
 • Je hebt een sterke interesse in hernieuwbare energie, netflexibiliteit, energiedistributie en stroomkwaliteit met zowel wetenschappelijke als praktische vaardigheden
 • Je bent een actieve teamspeler met een sterk gevoel voor autonomie en verantwoordelijkheid.
 • Je beschikt over goede communicatieve en schriftelijke vaardigheden en hebt een goede kennis van het geschreven en gesproken Engels.

Solliciteren

Je stuurt een e-mail naar janj.desmet@ugent.be.
De volgende documenten voeg je bij je sollicitatie:

 • CV
 • motivatiebrief
 • een kopie van het vereiste diploma (indien reeds in uw bezit)
 • andere documenten zoals een referentiebrief, studieresultaten, enz.

De UGent voert een gelijkekansen- en diversiteitsbeleid en moedigt daarom iedereen aan om te solliciteren.
Kandidaten worden eerst gescreend op basis van de sollicitatie. Wie gekwalificeerd is, wordt uitgenodigd voor een selectiegesprek. Degenen die in aanmerking komen, zullen worden uitgenodigd voor een selectiegesprek. Kandidaten met een doctoraatsdiploma kunnen niet solliciteren.

Aanbod?
Wij bieden je een doctoraatsbeurs aan als een contractuele aanwerving van 1 jaar met nog eens 3 jaar na een positieve evaluatie. Tijdens de eerste periode vraagt u (wanneer u in aanmerking komt, en in samenwerking met uw promotoren) ook bijkomende beursfinanciering aan. Uw aanstelling start ten vroegste op 01/06/2023. Het doel is het behalen van een doctoraat.
Je ontvangt een doctoraatsbeurs volgens de algemene voorwaarden van de Universiteit Gent. De belastingvrije beurs omvat een volledige sociale dekking.
Je werkt in een dynamische, multidisciplinaire en internationale onderzoek omgeving.
Alle personeelsleden van de Universiteit Gent genieten van een aantal voordelen, zoals 36 dagen betaald verlof, een brede waaier aan opleidings- en vormingsmogelijkheden, terugbetaling fietsverplaatsingen, enz. Een volledig overzicht van alle extralegale voordelen vindt u op onze website.
Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met Prof. Jan Desmet (janj.desmet@ugent.be).
U vindt de online vacature op https://www.ugent.be/en/work/scientific/phd-student-42