Doctorstitels

Faculteit Letteren en Wijsbegeerte

 • Doctor in de Afrikaanse talen en culturen
 • Doctor in de Amerikanistiek
 • Doctor in de archeologie
 • Doctor in de gender- en diversiteitsstudies
 • Doctor in de geschiedenis
 • Doctor in de kunsten: audiovisuele kunsten
 • Doctor in de kunsten: beeldende kunsten
 • Doctor in de kunsten: drama
 • Doctor in de kunsten: muziek
 • Doctor in de kunstwetenschappen
 • Doctor in de letterkunde
 • Doctor in de moraalwetenschappen
 • Doctor in de Oosterse talen en culturen
 • Doctor in de Oost-Europese talen en culturen
 • Doctor in de taal- en letterkunde
 • Doctor in de taalkunde
 • Doctor in de vergelijkende cultuurwetenschap
 • Doctor in de vertaalwetenschap
 • Doctor in de wijsbegeerte

Faculteit Recht en Criminologie

 • Doctor in de criminologische wetenschappen
 • Doctor in de maritieme wetenschappen
 • Doctor in het notariaat
 • Doctor in de rechten

Faculteit Wetenschappen

 • Doctor in de statistische data-analyse
 • Doctor in de wetenschappen
 • Doctor in de wetenschappen: biochemie
 • Doctor in de wetenschappen: biochemie en biotechnologie
 • Doctor in de wetenschappen: bio-informatica
 • Doctor in de wetenschappen: biologie
 • Doctor in de wetenschappen: biotechnologie
 • Doctor in de wetenschappen: chemie
 • Doctor in de wetenschappen: fysica
 • Doctor in de wetenschappen: geografie
 • Doctor in de wetenschappen: geologie
 • Doctor in de wetenschappen: geomatica en landmeetkunde
 • Doctor in de wetenschappen: informatica
 • Doctor in de wetenschappen: mariene wetenschappen
 • Doctor in de wetenschappen: sterrenkunde
 • Doctor in de wetenschappen: wiskunde

Faculteit Geneeskunde en Gezondheidswetenschappen

 • Doctor in de gezondheidswetenschappen

Faculteit Ingenieurswetenschappen en Architectuur

 • Doctor in de industriële wetenschappen
 • Doctor in de industriële wetenschappen: bouwkunde
 • Doctor in de industriële wetenschappen: chemie
 • Doctor in de industriële wetenschappen: elektromechanica
 • Doctor in de industriële wetenschappen: elektronica-ICT
 • Doctor in de industriële wetenschappen: elektrotechniek
 • Doctor in de industriële wetenschappen: industrieel ontwerpen
 • Doctor in de industriële wetenschappen: informatica
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: architectuur
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: bedrijfskundige systeemtechnieken en operationeel onderzoek
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: biomedische ingenieurstechnieken
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: bouwkunde
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: chemische technologie
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: computerwetenschappen
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: Fire Safety Engineering
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: fotonica
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: maritieme techniek
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: materiaalkunde
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: textielkunde
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: toegepaste natuurkunde
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek
 • Doctor in de ingenieurswetenschappen: wiskundige ingenieurstechnieken
 • Doctor in de stedenbouw en ruimtelijke planning

Faculteit Economie en Bedrijfskunde

 • Doctor in de bestuurskunde en het publiek management
 • Doctor in de economische wetenschappen
 • Doctor in het management
 • Doctor in de toegepaste economische wetenschappen

Faculteit Diergeneeskunde

 • Doctor in de diergeneeskundige wetenschappen

Faculteit Psychologie en Pedagogische Wetenschappen

 • Doctor in de pedagogische wetenschappen
 • Doctor in de psychologie
 • Doctor in het sociaal werk

Faculteit Bio-ingenieurswetenschappen

 • Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen
 • Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen: aquacultuur
 • Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen: bos- en natuurbeheer
 • Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen: cel- en genbiotechnologie
 • Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen: chemie en bioprocestechnologie
 • Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen: industriële biowetenschappen
 • Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen: landbouwkunde
 • Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen: land- en waterbeheer
 • Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen: levensmiddelenwetenschappen en voeding
 • Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen: milieutechnologie
 • Doctor in de toegepaste biologische wetenschappen: rurale ontwikkeling

Faculteit Farmaceutische Wetenschappen

 • Doctor in de farmaceutische wetenschappen

Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen

 • Doctor in de communicatiewetenschappen
 • Doctor in de EU-studies
 • Doctor in de politieke wetenschappen
 • Doctor in de sociologie

Faculteitsoverschrijdend

 • Combined degree for an interdisciplinary doctorate