Verantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren

Kwantitatieve indicatoren kunnen een plaats krijgen in de evaluatie van onderzoek wanneer ze op een doordachte manier worden gekozen en gebruikt.

Volgende aspecten moeten daarbij in overweging worden genomen:

  1. Kwantitatieve indicatoren kunnen worden gebruikt als ze ertoe bijdragen dat de kwaliteit en de impact van het onderzoek aan de Universiteit Gent op een kwaliteitsvolle manier worden geëvalueerd. De gebruikte kwantitatieve indicatoren zijn van de hoogst mogelijke kwaliteit. Ze moeten voldoende betrouwbaar, robuust, verifieerbaar en reproduceerbaar zijn.
  2. Of en welke kwantitatieve indicatoren kunnen worden gebruikt, hangt af van wie, wat en waarom er wordt geëvalueerd. Er wordt gebruikt gemaakt van kwantitatieve indicatoren die passen bij het aggregatieniveau van de evaluatie en die meten wat de evaluatoren willen weten.
  3. De gebruikte kwantitatieve indicatoren doen recht aan de diversiteit en verscheidenheid in het onderzoek en tussen de onderzoekers. Ze discrimineren niet (onbewust) tussen wetenschapstakken, soorten onderzoek, loopbaanfasen, publicatiestrategieën etc.
  4. De gebruikte kwantitatieve indicatoren dragen ertoe bij dat een brede waaier aan onderzoeksoutput en de impact ervan, de achterliggende onderzoeksprocessen, en de diverse rollen en interacties tussen onderzoekers worden geëvalueerd.
  5. Wanneer kwantitatieve indicatoren worden gebruikt, dan gebeurt dit in alle openheid, zowel naar de onderzoekers die worden geëvalueerd als naar de evaluatoren toe. De gebruikte kwantitatieve indicatoren zijn zelf helder en transparant samengesteld (en dus verifieerbaar en reproduceerbaar).
  6. Er wordt gebruik gemaakt van kwantitatieve indicatoren waarover aan de UGent de nodige kennis aanwezig is. Evaluatoren worden ondersteund in het verantwoord gebruik van kwantitatieve indicatoren. De UGent streeft ernaar om alle onderzoekers te informeren en waar nodig training aan te bieden, zodat ze kwantitatieve indicatoren kunnen interpreteren, kritisch benaderen en correct gebruiken.

Wanneer organisatoren van evaluaties kwantitatieve indicatoren gebruiken, dan moet elke indicator voldoen aan enkele criteria die het verantwoord gebruik ervan moet waarborgen. Onderzoekers die worden geëvalueerd kunnen rekening houden met enkele tips wanneer zij kwantitatieve indicatoren in hun dossier gebruiken.