Oproep 2021 voor de selectie van de BOF-mandaten van postdoctoraal onderzoeker

Datum selectie

De BOF-mandaten zullen worden toegekend door de Onderzoeksraad van 8 juli. De resultaten zullen uiterlijk 9 juli op de website worden gepubliceerd.

Procedure

Door het noodscenario dat werd uitgewerkt bij het FWO waarbij de evaluatie niet langer in 2 stappen verloopt werd een alternatieve procedure uitgewerkt voor de evaluatie van de BOF postdoctorale onderzoeksmandaten. 

  • de senior-verlengingsaanvragen die niet door het FWO werden geselecteerd en aan de ontvankelijkheidsvereisten voor een BOF-mandaat van postdoctoraal onderzoeker voldoen, krijgen een BOF-mandaat toegekend.
  • de rest van de beschikbare BOF-mandaten zal geselecteerd worden uit de pool aan kandidaten voor een junior en senior-zij-instroom mandaat, die door het FWO als beurswaardig wordt beschouwd. Deze pool betreft de zogenaamde wild card kandidaten van het FWO. Dit zijn kandidaten die niet rechtstreeks door de FWO-panels geselecteerd werden maar wel aan de minimumvereisten voldoen om een FWO-mandaat te behalen. Ook deze kandidaten dienen aan de ontvankelijkheidsvereisten voor een BOF-mandaat van postdoctoraal onderzoeker te voldoen.

Ontvankelijkheidsvereisten voor een BOF-mandaat

  • Kandidaten moeten in een volgende indienronde nog steeds een ontvankelijke aanvraag kunnen indienen bij het FWO voor Junior of Senior Postdoctoraal Onderzoeker.
  • Hierbij geldt dat kandidaten voor een FWO Junior Postdoctoraal Mandaat die in een volgende indienronde geen junior-mandaat meer kunnen aanvragen maar wel een senior-mandaat ook nog in aanmerking komen voor een BOF Postdoctoraal Onderzoeksmandaat.
  • Men kan slechts eenmaal een BOF Postdoctoraal Onderzoeksmandaat verwerven. Hetzij naar aanleiding van de call voor een FWO Junior Postdoctoraal mandaat, hetzij naar aanleiding van de call voor een FWO Senior Postdoctoraal Mandaat. Indien men ooit een BOF-mandaat heeft verworven naar aanleiding van een aanvraag voor een junior FWO mandaat, dan kan men geen BOF-mandaat meer verwerven naar aanleiding van een aanvraag voor een Senior FWO Postdoctoraal Mandaat.

Verdere informatie