Oproep 2021 BOF Postdoctorale Onderzoeksmandaten

*English version*

Duur en startdatum

De mandaten starten ten vroegste op 1 oktober 2021 en duren maximum 3 jaar.

Wie komt in aanmerking voor een BOF-mandaat van postdoctoraal onderzoeker

De aanvraag voor een BOF-mandaat van Postdoctoraal Onderzoeker gebeurt via het FWO Vlaanderen. Elke niet-gehonoreerde aanvraag van Junior Postdoctoraal Onderzoeker  en Senior Postdoctoraal Onderzoeker bij het FWO komt in aanmerking voor een aanvraag tot Postdoctoraal Onderzoeker bij het BOF indien aan onderstaande ontvankelijkheidsvereisten wordt voldaan.

Ontvankelijkheidsvereisten voor een BOF-mandaat

 1. Kandidaten moeten in een volgende indienronde bij het FWO nog steeds een ontvankelijke aanvraag kunnen indienen voor een mandaat van Junior of Senior Postdoctoraal Onderzoeker. Hierbij geldt dat kandidaten voor een FWO Junior Postdoctoraal Mandaat die in een volgende indienronde geen junior-mandaat meer kunnen aanvragen maar wel een senior-mandaat ook nog in aanmerking komen voor een BOF Postdoctoraal Onderzoeksmandaat;
 2. Men kan slechts eenmaal een BOF Postdoctoraal Onderzoeksmandaat verwerven. Hetzij naar aanleiding van de call voor een FWO Junior Postdoctoraal mandaat, hetzij naar aanleiding van de call voor een FWO Senior Postdoctoraal Mandaat. Indien men ooit een BOF-mandaat heeft verworven naar aanleiding van een aanvraag voor een FWO Junior Postdoctoraal mandaat, dan kan men geen BOF-mandaat meer verwerven naar aanleiding van een aanvraag voor een Senior FWO Postdoctoraal Mandaat.
 3. De BOF-selectie wordt beperkt wordt tot de kandidaten die door het FWO gepreselecteerd worden voor de tweede ronde (met interview). Aanvragen die door het FWO niet worden gepreselecteerd komen niet meer in aanmerking voor een BOF-mandaat;
 • Uitzondering: FWO Postdoctoraal Onderzoekers die naar aanleiding van bijzondere omstandigheden een uitzonderlijke verlenging met 1 jaar hebben gekregen van hun 1ste termijn als Postdoctoraal Onderzoeker hoeven niet gepreselecteerd te zijn door het FWO om in aanmerking te komen voor een BOF-mandaat. Wanneer zij uiterlijk op 1 december 2020 aansluitend op hun 1ste termijn van Postdoctoraal Onderzoeker een verlengingsaanvraag indienen van hun FWO-mandaat dan komen zij automatisch in aanmerking voor een BOF-mandaat op voorwaarde dat zij in een volgende indienronde nog steeds een ontvankelijke aanvraag kunnen indienen voor een FWO-mandaat.
 • Uitzondering: FWO Postdoctoraal Onderzoekers die naar aanleiding van een onderbreking omwille van wetenschappelijke opdracht tijdens hun 1ste termijn als Postdoctoraal Onderzoeker pas op 1 december 2020 een verlengingsaanvraag indienen van hun FWO-mandaat, komen tevens automatisch in aanmerking voor een BOF-mandaat, op voorwaarde dat zij in een volgende indienronde nog steeds een ontvankelijke aanvraag kunnen indienen voor een FWO-mandaat.

Financiering

De mandaathouder zal voor de looptijd van het mandaat aangesteld worden als dr. assistent met onderzoeksopdracht. Aan de mandaathouder worden jaarlijks €4.000 werkingsmiddelen toegekend.

Herindiening FWO

Kandidaten die een BOF-mandaat verwerven zijn verplicht om uiterlijk 2 jaar na de FWO-deadline waarop men gepostuleerd heeft in het kader van het verworven BOF-mandaat, een nieuwe aanvraag in te dienen voor een FWO-mandaat.

  Het is de verantwoordelijkheid van de BOF-mandaathouders om na te gaan of zij slechts één jaar dan wel twee jaar de tijd hebben om hun nieuwe FWO-aanvraag in te dienen. De BOF-mandaathouders moeten nagaan of ze voldoen aan de voorwaarden van het FWO om een ontvankelijke FWO-aanvraag in te dienen. In sommige gevallen kan het zijn dat men enkel nog een ontvankelijke FWO-aanvraag kan indienen één jaar na de vorige FWO-aanvraag, wat dan ook moet gebeuren. Zie Art. 6 van het Reglement van het Fonds Wetenschappelijk Onderzoek – Vlaanderen tot regeling van het mandaat postdoctoraal onderzoeker  voor de anciënniteitsvoorwaarden van het FWO.

  Hoe aanvragen

  Het FWO aanvraagdossier wordt automatisch aan het Bijzonder Onderzoeksfonds bezorgd.

  Deadline

  • De indiening verloopt via het FWO. De deadline bij het FWO is 1 december 2020.
  • Huidige oproep met deadline 1 december 2020: kandidaten die een BOF-mandaat behalen zijn verplicht om uiterlijk op 1 december 2022 een nieuwe aanvraag bij het FWO in te dienen.
  • Voor personen die reeds een BOF-mandaat hebben gelden de volgende uiterste indiendata:
   • BOF-mandaathouders die hun mandaat verworven hebben na de FWO-oproep met deadline 1/2/2018 zijn verplicht om uiterlijk 1/12/2020 een nieuwe aanvraag bij het FWO in te dienen
   • BOF-mandaathouders die hun mandaat verworven hebben na de FWO-oproep met deadline 3/12/2018 zijn verplicht om uiterlijk 1/12/2020 een nieuwe aanvraag bij het FWO in te dienen
   • BOF-mandaathouders die hun mandaat verworven hebben na de FWO-oproep met deadline 2/12/2019 zijn verplicht om uiterlijk 1/12/2021 een nieuwe aanvraag bij het FWO in te dienen

  Bekendmaking resultaat

  Kandidaten worden op de hoogte gebracht van selectie per mail.

  Contact

  Oproep en aanvraagformulieren

  Eindverslag

  Formulier verslaggeving: Uiterlijk drie maanden na beëindiging van het mandaat moet een wetenschappelijk verslag elektronisch in PDF-formaat worden bezorgd aan .