Spreidingstrajecten eduma na bachelor

De educatieve master na bachelor bestaat uit een component domein en een component leraar. Op deze webpagina ontdek je welke opleidingsonderdelen uit de component leraar je best eerst afwerkt.

Wat?

Modeltraject

Een modeltraject is een standaard studietraject. Men streeft naar:

 • een optimale volgorde van opleidingsonderdelen
 • optimale studeerbaarheid en organisatie van het onderwijs

Het modeltraject voor de educatieve master na bachelor bestaat uit 90 of 120 studiepunten. Je kan dit afronden op 1,5 of 2 academiejaren. 

Spreidingstraject

Wens je niet alle opleidingsonderdelen op te nemen uit een modeltraject? Dan kan je kiezen voor een spreidingstraject.

 • Het gaat om een geïndividualiseerd traject (GIT) dat afwijkt van een modeltraject.
 • Je bepaalt zelf welke vakken je opneemt gedurende 1 academiejaar.
 • Let erop dat je enkel vakken opneemt die je effectief kan afronden op 1 academiejaar. Lees meer over studievoortgang.  

Component leraar

Houd rekening met onderstaande info wanneer je afwijkt van het modeltraject. 

Vakdidactiek en stage 

Je kan maar een stagevak opnemen wanneer je

 • voor de overeenkomstige vakdidactiek een credit hebt behaald;
 • de overeenkomstige vakdidactiek gelijktijdig met je stage opneemt.

Volg je de educatieve master in de talen, afstudeerrichtingen taal-en letterkunde of toegepaste taalkunde? Het is sterk aangeraden:

 • vakdidactiek met referentie A samen te volgen met stage met referentie A
 • vakdidactiek met referentie B samen te volgen met stage met referentie B 
Neem contact op met de trajectbegeleiding van je faculteit voor meer info over het spreiden van de vakken uit de component domein. 

Hoe ga je te werk?

 • Registreer je en schrijf je in voor de educatieve masteropleiding (in een diplomacontract, niet creditcontract)
 • Bewerk je curriculum in Oasis zodat je enkel de vakken die je dit academiejaar wil volgen effectief opneemt.
 • Leg je beperkt curriculum voor ter goedkeuring.

Studiegeld

Je ontvangt automatisch een factuur voor 60 studiepunten. Pas na goedkeuring van je curriculum door de faculteit volgt er een aangepaste factuur in functie van het aantal studiepunten dat je effectief opneemt.

Opgelet! Studiegeld is opgebouwd uit een vast bedrag en een bedrag per opgenomen studiepunt.

Indien je de opleiding over meerdere academiejaren spreidt, moet je elk jaar het vast bedrag betalen. 

Studievoortgang

Binnen de UGent gelden voor alle opleidingen studievoortgangsmaatregelen.

Bindende voorwaarde

Het gaat om de verhouding tussen: 

 • het aantal studiepunten die je in een academiejaar opneemt;
 • het aantal studiepunten waarvoor je op het einde van datzelfde academiejaar slaagt.  

De UGent stelt dat je op het einde van een academiejaar (inclusief tweedekansexamenperiode) moet slagen voor minstens 50% van de opgenomen studiepunten.

Indien je niet slaagt voor 50% van de opgenomen studiepunten, wordt een bindende voorwaarde opgelegd. Wanneer je vervolgens niet voldoet aan je bindende voorwaarde, wordt een volgende inschrijving in dezelfde opleiding geweigerd. 

Weigering tot inschrijving aan de UGent

Na 3 inschrijvingsjaren moet je geslaagd zijn voor 1/3 van de opgenomen studiepunten binnen die periode (over alle opleidingen heen). Slaag je hier niet in, dan kan je niet opnieuw inschrijven aan de UGent.

Een voorbeeld:
In academiejaar X behaalde je credits voor 3 van de 60 opgenomen studiepunten (je hebt dus een bindende voorwaarde voor academiejaar X+1).
In academiejaar X+1 behaalde je credits voor 30 van de 60 opgenomen studiepunten (de bindende voorwaarde vervalt).
In academiejaar X+2 behaalde je credits voor 18 van de 60 opgenomen studiepunten.
Gedurende deze 3 academiejaren/inschrijvingen behaalde je dus 51 van de 180 studiepunten, wat minder is dan 1/3.
Na de tweedekansexamenperiode wordt op je puntenlijst vermeld dat je je niet opnieuw kan inschrijven aan de UGent, ongeacht de opleiding of het contracttype.

Lees meer over studievoortgang op het studentenportaal.

Contact

Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

Contacteer ons