Werken en studeren verkorte eduma

Hoeveel tijd kan en wil jij per jaar besteden aan je studies? De combinatie werken en studeren is een hele klus en vraagt een goede voorbereiding. De UGent en de Vlaamse overheid kunnen je alvast op verschillende manieren ondersteunen.

Programma

Als werkstudent sluit je aan bij de vakken en lessen van reguliere studenten. Bekijk het studieprogramma.

De verkorte educatieve master is een combinatie van dag- en avondonderwijs:

Theoretische vorming

Deze vakken vinden om 18u 's avonds plaats (zodat je overdag stage kan inplannen). 

 • Voor de meeste hoorcolleges worden lesopnames voorzien zodat je de vakken los van tijd en ruimte kan verwerken.
 • Voor de werkcolleges dien je via de digitale leeromgeving Ufora in te schrijven in een groep naar keuze. Deelname is sterk aangeraden. 

Vakdidactiek

Het lesmoment varieert van vakdidactiek tot vakdidactiek. Aanwezigheid in de lessen vakdidactiek is verplicht. Daar moet je voldoende uren voor kunnen vrijmaken.

Stage

Stage kan je zelf inplannen in functie van je beschikbaarheid en uiteraard in samenspraak met het vakdidactisch team en de vakmentor op jouw stageschool. 

Masterpraktijkproef

Bij de start van het academiejaar vindt een infosessie plaats. De tijd die je besteedt aan de masterpraktijkproef bestaat vooral uit (online) contactmomenten met jouw promotor en uit de zelfstandige uitvoering van jouw onderzoek. 

Deeltijds traject

Wie werkt kiest er doorgaans voor het studietraject te spreiden over een langere termijn.

 • Er is geen minimaal aantal op te nemen studiepunten. Je kan dus zelf bepalen voor hoeveel vakken en voor welke vakken je inschrijft per academiejaar en semester.
 • Dit is een persoonlijke beslissing en hangt af van jouw werksituatie, jouw privéleven, de hoeveelheid vrije tijd die je wilt investeren in jouw studie en de mate waarin je alles kan combineren.
 • Als richtlijn geven we mee dat werkstudenten gemiddeld 15 studiepunten per semester opnemen.
 • Let op, aan de UGent gelden studievoortgangsmaatregelen. Als je op het einde van het academiejaar niet slaagt voor voldoende opgenomen vakken, dan kunnen bij jouw eerstvolgende inschrijving voorwaarden worden opgelegd.  
Kiezen voor een spreidingstraject heeft o.a. gevolgen voor de studietijd en het studiegeld. Neem de informatie over spreidingstrajecten goed door.

Tegemoetkomingen

Wil je de educatieve masteropleiding combineren met een job, dan kunnen de UGent en de Vlaamse overheid je op verschillende manieren ondersteunen.

Werkstudentstatuut

Ben je minstens halftijds tewerkgesteld of oefen je voor minstens 80 uur een zelfstandige activiteit uit, dan kan je via Oasis het werkstudentstatuut aanvragen.

Met dit statuut kan je in samenspraak met de lesgever enkele faciliteiten (bv. individuele opdracht i.p.v. een groepswerk, deelname aan een inhaalexamen …) aanvragen die de combinatie van studeren en werken gemakkelijker kunnen maken.

Vlaams opleidingsverlof (VOV)

Ben je een werknemer tewerkgesteld bij een Vlaamse werkgever in de privésector? Informeer of je recht hebt op Vlaams opleidingsverlof (VOV). 

Het is extra betaald verlof om bijvoorbeeld lessen bij te kunnen wonen, stages of examens te kunnen doen.

Via Oasis kan je een inschrijvingsattest downloaden. Met dit attest kan je je Vlaams opleidingsverlof aanvragen. 

Meer info

Tijdskrediet

Ben je een werknemer in de privésector en wil je je loopbaan voltijds of deeltijds onderbreken om een educatieve masteropleiding te volgen, dan kan je onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor tijdskrediet

Via Oasis kan je een inschrijvingsattest downloaden. Met dit attest kan je je tijdskrediet aanvragen.

Vlaams zorgkrediet

Werk je bij de Vlaamse overheid, dan kan je in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor Vlaams zorgkrediet.

Via Oasis kan je een inschrijvingsattest downloaden. Met dit attest kan je je Vlaams zorgkrediet aanvragen.

Opleidingscheques voor werknemers

Als je de educatieve masteropleiding volgt in het kader van de door de VDAB erkende loopbaanbegeleiding, kan je gebruik maken van opleidingscheques voor werknemers.

Kmo-portefeuille

Ben je zelfstandige, dan biedt de Kmo-portefeuille een financiële tegemoetkoming.

Studietoelagen

Je kan in bepaalde gevallen in aanmerking komen voor een studietoelage. Of je recht hebt en hoeveel deze studietoelage bedraagt kan je nalezen op de website van studietoelagen.

Werkzoekend?

Ben je werkzoekend en overweeg je een overstap naar het onderwijs?

Volg de verkorte educatieve master met behoud van uitkering dankzij een samenwerking tussen de UGent en de VDAB. Bekijk het VDAB traject

Doctoraatsstudent? 

Je kan een deel van de verkorte educatieve master combineren met jouw doctoraatsopleiding. Bespreek dit zeker met jouw promotor. 

Bekijk het studieprogramma van de verkorte educatieve master.

Volgende opleidingsonderdelen kan je opnemen in jouw doctoraatsopleiding. Je bent vrijgesteld van studiegeld. 

 • Theoretische vorming (18 studiepunten): alle opleidingsonderdelen
 • Keuzeruimte (6 studiepunten): een onderwijsgerelateerd keuzevak

Volgende opleidingsonderdelen dien je op te nemen in een afzonderlijke inschrijving in een diplomacontract. Je betaalt studiegeld.

 • Vakdidactiek (12 studiepunten)
 • Stage (15 studiepunten)
 • Masterpraktijkproef (9 studiepunten)

Nog enkele tips: 

 • Meeste doctoraatsstudenten spreiden de opleiding over meerdere jaren en plannen de stages ook over de jaren heen. Bekijk onze spreidingstrajecten.
 • Idealiter rond je de educatieve master af het jaar voorafgaande aan het indienen van jouw doctoraat zodat je je in je laatste jaar enkel nog op je doctoraat dient te focussen.
 • Lukt het jou niet om de stagevakken af te ronden? Dan kan je dit als LIO (leerkracht-in-opleiding) afwerken. 
 • Bekijk ART 21 $9 in het onderwijs- en examenreglement doctoreren

Contact

Vind je jouw specifieke situatie niet terug of heb je vragen?

Blijf op de hoogte van recente ontwikkelingen en interessante vacatures in het onderwijs, volg ons op Facebook