Woord vooraf Gent

Em. prof. Kristiaan VersluysHet academiejaar 2020-21 was een beroerd jaar. Toch is de Wetenschappelijke Nascholing niet stilgevallen. Ik hoop dat u de kans hebt gezien om de online lezingen te bekijken die ter vervanging van de gebruikelijke fysieke lessen werden aangeboden. Ik wil de professoren die bereid werden gevonden om die lessen te laten opnemen van harte danken voor hun inspanningen. Het is een bewijs van hun vakkennis en pedagogische onderlegdheid dat ze erin slaagden door boeiende inhoud een afwezig gehoor vanop afstand te enthousiasmeren.

En toch zijn we blij dat (hopelijk) de lessen opnieuw op de gebruikelijke wijze kunnen doorgaan. Tot het einde van het jaar zal dit gebeuren op onze vertrouwde plek in de Volderstraat. Maar na nieuwjaar beginnen verbouwingswerken en wordt met name de academieraadzaal gesloopt. Gelukkig hebben de rector en de logistiek beheerder ervoor gezorgd dat we vanaf januari 2022 kunnen beschikken over het Leon De Meyer-auditorium in het prestigieuze Universitair Forum (UFO) gelegen in de Sint-Pietersnieuwstraat. Dat wordt van dan af onze vaste plaats van afspraak.

Het programma dat we u kunnen aanbieden is ruim en gevarieerd en zoals steeds voor een groot deel toegespitst op de actualiteit. We beginnen met een aantal cycli van drie lezingen waarin de wetenschappelijke blik gericht wordt op alledaagse situaties en problemen: de verkeersknoop in en tussen de grote steden, het belang van bewegen wanneer men ouder wordt, de filosofische betekenis van gebouwen en wonen.

Daarna worden we geïntroduceerd tot het GUM, het nieuwe Gents Universiteitsmuseum. We maken kennis met de ongekende schatten die de collectie herbergt en ook met verschillende aspecten van museumbeheer, waaronder de inzichten achter de bijzondere opstelling die het GUM kenmerkt.

Tenslotte wordt veel aandacht besteed aan de coronapandemie. In een cyclus van zes lezingen kijken we eerst naar de historische precedenten, daarna naar het ontstaan van de pandemie, de bestrijding ervan en de gevolgen voor de geestelijke gezondheid, het onderwijs en de economie. Sommige van de sprekers hebben in de luwte bijgedragen tot het bestuderen van de pandemie, andere zijn door de omstandigheden tot vertrouwde gezichten geworden in de media en stonden in de eerste linie bij het beheersen van de crisis.

Na een jaar afwezigheid wordt het een prettig weerzien met de trouwe leden van de Wetenschappelijke Nascholing en een hartelijk welkom voor de nieuwe. We kijken uit naar deze heropstart. Mijn dank gaat dan ook uit naar al wie bijdraagt tot het succes van de lezingen: de sprekers, het Organisatiecomité (in het bijzonder de ererectoren Jacques Willems en Paul Van Cauwenberge), en de coördinator mevrouw Kathleen Dekens.

Em. prof. Kristiaan Versluys
Voorzitter Organisatiecomité
Wetenschappelijke Nascholing UGent