Toelatingsvoorwaarden postgraduaatsopleiding

Diploma - Toelatingsvoorwaarden

Je moet voldoen aan de diploma-toelatingsvoorwaarden voor postgraduaatsopleidingen.

Geldigheid attesten

Alle hieronder vermelde attesten moeten geldig zijn op het moment van inschrijving:

 • Geldigheidsdatum van het attest mag niet worden overschreden;
 • Taalbewijzen zonder geldigheidsdatum mogen niet ouder zijn dan 4 academiejaren (te rekenen vanaf het academiejaar na het verwerven van het taalbewijs).

Taal - Toelatingsvoorwaarden

Postgraduaatsopleiding in het Nederlands

Indien er geen aangepaste taaltoelatingsvoorwaarden vermeld worden, dan geldt kennisniveau Nederlands B2:

 • Certificaat NVA5 van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT)
 • Certificaat ITNA B2 (Interuniversitaire Taaltest Nederlands voor Anderstaligen) uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het Instituut voor levende talen (KULeuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo-­VUB)
 • Certificaat B2 van een universitair talencentrum of een Centrum voor Volwassenenonderwijs
 • Attest Educatief Startbekwaam (vroeger: PTHO Profiel Taalvaardigheid Hoger Onderwijs) van het Certificaat Nederlands als Vreemde Taal (CnaVT) door de 'Taalunie'
 • Succesvol toelatingsexamen (tand)arts
 • Succesvol Staatsexamen NT2 Programma II (uitgereikt door het College voor Toetsen en Examens in Nederland)

Je wordt vrijgesteld van deze taalvoorwaarden indien je één van volgende studiebewijzen voorlegt:

 • Diploma secundair onderwijs uitgereikt door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse Gemeenschap
 • Diploma hoger onderwijs van een Nederlandstalige opleiding uitgereikt door een hogeronderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap
 • Bewijs dat je geslaagd bent voor één studiejaar in het Nederlandstalig secundair onderwijs
 • Bewijs dat je 60 credits hebt behaald voor Nederlandstalige opleidingsonderdelen aan een instelling voor hoger onderwijs

Postgraduaatsopleiding in het Engels

Indien er geen aangepaste taaltoelatingsvoorwaarden vermeld worden, dan geldt kennisniveau Engels B2:

 • TOEFL-TEST, met een score van minimum 510 tot en met 559 (paper-based), of van minimum 72 tot en met 94 (internet-based) of hoger. Deelnemers aan de test vermelden daarbij “institution code” 2643, opdat de resultaten rechtstreeks aan de UGent zouden worden meegedeeld
 • Originele ‘academic test report form’ (TRF) van IELTS met een score vanaf 6.0
 • Certificaat van de ITACE for students met ERK score B2, uitgereikt door het Universitair Centrum voor Talenonderwijs (UCT UGent), Linguapolis (UA), het instituut voor levende talen (KU Leuven) of het Academisch Centrum voor taalonderwijs (ACTo, VUB)
 • Certificaat B2 van een universitair talencentrum of een Centrum voor Volwassenenonderwijs
 • Certificaat eindtest praktisch Engels 5, Upper-intermediate Academic English of Preparing for an English test van het Universitair Centrum voor Talenonderwijs van de UGent (UCT)
 • First certificate in English (FCE)
 • Pearson Test of English Academic (PTE Academic) met een score van 59 tot en met 75.

Je wordt vrijgesteld van deze taalvoorwaarden indien je één van volgende studiebewijzen voorlegt:

 • Diploma secundair onderwijs uitgereikt door (een onderwijsinstelling erkend door) de Vlaamse Gemeenschap
 • Diploma hoger onderwijs uitgereikt door een hogeronderwijsinstelling erkend door de Vlaamse Gemeenschap
 • Eén jaar van een Engelstalige opleiding met succes gevolgd, hetzij in het secundair onderwijs, hetzij aan een binnen- of buitenlandse instelling voor hoger onderwijs (d.i. 60 credits behaald, al dan niet behaald in meerdere academiejaren)
 • Getuigschrift van de predoctorale opleiding aan de UGent, op voorwaarde dat deze grotendeels bestond uit Engelstalige opleidingsonderdelen

Inschrijven na toestemming van de faculteit

Voor sommige opleidingen kan je enkel inschrijven met toelating van de betrokken faculteit.

Contact

Afdeling Studentenadministratie en Studieprogramma's

Gerelateerde inhoud