Academisch beheerder

Mike NachtegaelAcademisch beheerder Mike Nachtegael vormt samen met de logistiek beheerder een directiecollege dat onder de leiding van de rector en de vicerector belast is met:

  • Het dagelijks beheer van de universiteit op administratief, technisch en financieel vlak
  • De coördinatie van de werking van de administratieve diensten.

De beheerders wonen de vergaderingen van de Raad van Bestuur en van het Bestuurscollege bij met raadgevende stem.

De academisch beheerder is in het bijzonder verantwoordelijk voor de functionele aansturing van:

Contact

Secretariaat van de academisch beheerder
Campus Ufo, Rectoraat
Sint-Pietersnieuwstraat 25
T 09 264 31 08
Inge.DePoorter@UGent.be